Deugen, Dienen en Durven - Almelo Centraal

Deugen, Dienen en Durven

Wij staan voor goed en eerlijk beleid in de Gemeente Almelo.

Almelo Centraal is DE brug tussen inwoners en politiek in Almelo.

Dit houdt in dat wij een partij zijn die open en eerlijk met de inwoners van Almelo communiceert.

Wij willen de mening weten van inwoners van Almelo en die laten meetellen bij de besluitvorming.

Wij willen weten wat hun wensen en verlangens zijn ten aanzien van henzelf, hun straat, buurt, wijk en stad.

Wij willen verantwoording afleggen over de besluiten die wij genomen hebben.

  • Dit betekent voor onze relatie met de inwoners dat wij te vertrouwen, benaderbaar, communicatief, persoonlijk en toegankelijk zijn.
  • Dit betekent voor onze inhoudelijke focus dat deze ligt bij sociaal, duurzaam, milieubewust en financieel op koers blijven.
  • Dit betekent voor onze politieke stijl dat wij zelfbewust zijn, daadkrachtig, vooruitstrevend, flexibel, optimistisch.
  • Dit betekent voor ons imago en positie in het politieke veld dat wij op de voorgrond treden, verantwoordelijkheid nemen en constructief, realistisch, vasthoudend en strategisch zijn.

Ons motto is dan ook: Deugen, Dienen en Durven

De laatste berichten van Almelo Centraal

Almelose schermen – schuif ze opzij

Almelose schermen – schuif ze opzij

Achter de schermen schijnt het allemaal te gebeuren, daar op het stadhuis. Wie schuift de schermen opzij? Stilstand in de Almelose gemeentepolitiek. Sinds de verkiezingen van maart 2018 heeft er nauwelijks iets noemenswaardigs plaatsgevonden. Vergaderingen hadden een...

Burgemeester vergeet de democratie

Burgemeester vergeet de democratie

Burgemeester Arjen Gerritsen slaagde erin om in zijn nieuwjaarstoespraak de gemeenteraad niet één keer te noemen. Hij had het niet ook over de verkiezingen van afgelopen jaar. Het was alsof de raad niet bestond. En veel belangrijker nog: alsof de Almelose kiezer niet...

Powerplay van het CDA. De oude politiek leeft nog steeds. UPDATE

Powerplay van het CDA. De oude politiek leeft nog steeds. UPDATE

Wat een gedoe weer in de gemeenteraad. Er zijn twee kandidaten voor het vicevoorzitterschap van de raad, maar voor één kandidaat moeten de regels worden aangepast voordat hij het kan worden. Hijzelf vindt dat dat best eventjes gefikst kan worden. Zielman Hij is Marcel...

Het is nog gekker. Almelo heeft twee BenW-auto’s!

Het is nog gekker. Almelo heeft twee BenW-auto’s!

Het kan toch nog gekker. Vorige week berichtten wij over de nieuwe, duurdere dienstauto van het college van BenW. Nu blijkt dat de ‘vorige’ dienstauto nog gewoon op het parkeerdek van het stadhuis staat. Ongebruikt. En het leasecontract is nog niet afgelopen. Meerdere...

Geef de Kolkschool een eerlijke kans

Geef de Kolkschool een eerlijke kans

Over drie tot zes maanden is duidelijk of de projectgroep Kolkschool de plannen voor de Kolkschool rond krijgt. Tot die tijd zou de gemeente geen stappen moeten ondernemen het pand te verkopen aan een andere partij. Almelo Centraal hoopt dat raad en college de...

Almelo heeft de dikste. (Dienstauto.) Waarom?

Almelo heeft de dikste. (Dienstauto.) Waarom?

Zie hier de nieuwe dienstauto van het Almelose college van B en W, een Volvo S90. Betrouwbare bronnen leren ons dat Almelo daarmee (veruit) de dikste dienstauto van alle Overijsselse gemeenten heeft en verder alleen de wagen van de commissaris van de koning naast zich...

Dank voor je steun!

Dank voor je steun!

Het is niet gelukt. Almelo Centraal is niet herkozen bij de verkiezingen van 21 maart 2018. We zijn verbaasd en teleurgesteld, maar zullen ons moeten neerleggen bij de uitslag. Bij onze overtuigingen leggen we ons natuurlijk niet neer. Die hebben we nog steeds en...

Waar heeft Almelo Centraal voor gestreden in 2014-2018?

Waar heeft Almelo Centraal voor gestreden in 2014-2018?

- behoud van de filialen van de bibliotheek - geen blanco cheque van € 4,5 miljoen voor interne reorganisatie van de gemeente - dat Almelo wél zou meedoen aan de Agenda voor Twente - behoud van subsidie voor de Atelier- en Theaterroute - hervorming en verbetering van...

Wat heeft Almelo Centraal bereikt in 2014-2018?

Wat heeft Almelo Centraal bereikt in 2014-2018?

In een tijd van bezuinigen en nog eens bezuinigen en financieel toezicht door de provincie was er voor niemand echt veel te ‘winnen’. Toch zijn er best resultaten om tevreden over te zijn. Een kleine bloemlezing: - groenbeheer gaat niet in de uitverkoop maar blijft...

Wat wil jij voor Almelo?

Wat wil jij voor Almelo?

Laat weten wat jij anders wilt in Almelo. Hoe maken we de dingen beter?
Geef jouw mening!