De discussie over wel of geen XL Businesspark 2 wil in de raad maar niet inhoudelijk worden. Aan kritische rapporten wordt voorbijgegaan. Bij collegepartijen staat het wensdenken voorop.

In de raadsvergadering van 1 november a.s. neemt de gemeenteraad een besluit over een volgende stap richting de ontwikkeling van XL2. Het politiek beraad van 28 september dat ter voorbereiding diende toonde opnieuw aan dat een deel van de fracties niet ontvankelijk is voor inhoudelijke argumenten.

Belangrijke kanttekeningen

Op 1 november ligt de Kadernota Ontwikkeling XL Businesspark 2 voor. In die Kadernota wordt nogal selectief en optimistisch verwezen naar een aantal rapporten die aan de nota ten grondslag liggen. Belangrijke kanttekeningen en waarschuwingen in die rapporten worden verdoezeld. Deze gaan onder andere het gebrek aan geschikte werknemers voor de door de gemeente gewenste, toekomstige bedrijven, het grote gevaar dat de exploitatie van het bedrijvenpark niet rondkomt en het enorme risico op het alsnog vollopen met ongewenste, logistieke bedrijven.

Israa benadrukte die kanttekeningen nogmaals, maar kreeg van wethouder en collegepartijen geen inhoudelijke reactie. XL2 moet er van hen gewoon komen, blijkbaar. Hoe dan ook. Ook zonder deugdelijke onderbouwing.

‘Per ongeluk vertrouwelijk bestaat niet’

In het politiek beraad kwam ook aan de orde dat de onderliggende rapporten in eerste instantie vetrouwelijk waren gehouden door het college. Een foutje, zei wethouder Maathuis, het ging per ongeluk. Maar zoals Israa opmerkte bestaat er niet zoiets als ‘per ongeluk vertrouwelijk’, helemaal niet als het tegelijkertijd om vijf afzonderlijke rapporten gaat.

Nieuw krediet van 1,4 miljoen

Op 1 november beslist de gemeenteraad over de toekenning van een krediet van 1,4 miljoen euro voor vervolgonderzoek, een volgende stap richting XL2. Geld dat niet is begroot en dat de gemeente (eigenlijk) ook niet heeft.