Ruud Schraven

Kandidaat-raadslid
Israa Abullatif - Almelo Centraal Lijsstrekker

Dat het goed gaat met Almelo vind ik belangrijk. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Bij de dingen die ik doe is samenwerking essentieel. Die samenwerking probeer ik altijd te zoeken. Het kan wat meer tijd kosten, maar het effect is groter en vaak duurzamer.

Ik geloof in een overheid met menselijke maat. De lokale overheid hoort er te zijn voor zijn burgers, in het bijzonder de kwetsbaren. Bied zorg voor de zorgbehoevenden, (arbeids)mogelijkheden voor degenen met een uitkering, voorkom dat zij in een verdomhoekje terecht komen. Dit laatste is wel de ervaring de afgelopen jaren. Dat kan en moet anders! Laten we oog hebben voor elkaar. Het vertrouwen in elkaar: de overheid naar de burger en vice versa.

In mijn werk als arbeidsbemiddelaar en re-integratiecoach is het vertrouwen in jezelf en de ander ook van cruciaal belang. Mijn werk richt zich op de arbeidsmarkt en het aan het werk helpen van mensen. Met de huidige goede arbeidsmarkt is dit het moment om specifieke doelgroepen aan werk te helpen.

Naast lid van de Raad van Toezicht van de Nieuwe Twentse Kunst  ben ik voorzitter van ondernemersclub SamenWerken Twente. Ik was een van de oprichters van het Ondernemershuis Almelo, en heb hier een heel aantal jaren met volle toewijding samen met anderen invulling gegeven aan het zelfstandig ondernemerschap in Almelo.

Ik reis graag, ben in voor nieuwe dingen, nieuwsgierig naar de ander en zijn omgeving. Voel me op en top Twentenaar. Ik woon, studeer en werk bijna mijn hele leven in Almelo. De stad in, terrasje pakken, naar HOF88, Paco Plumtrek, doe ik enorm graag. Mensen ontmoeten, een beetje reuring, dan ben ik in mijn element.

Almelo Centraal - Tijd voor redelijkheid #Lijst14