Over Almelo Centraal

Almelo Centraal combineert gedegen politieke ervaring met inhoudelijke kennis. De mensen die actief bij Almelo Centraal betrokken zijn staan midden in de samenleving van Almelo.

Bij Almelo Centraal draait het om lokale politiek. Almelo Centraal beschouwt zichzelf niet in termen van  links of rechts. We kijken naar wat er nodig is voor de stad/gemeente en haar inwoners. Daarbij worden we gedreven door waarden als inclusiviteit, zorg voor de omgeving en betrouwbaarheid van bestuur.

Voor ons telt geen ander belang dan het goede voor Almelo en haar inwoners. Almelo Centraal kent geen politieke carrièrejager, zit niet in het keurslijf van landelijke partijlijnen of overstijgende machtsbelangen.

We doen als partij mee aan de verkiezingen, maar zien onszelf meer als een beweging, als een groep mensen die goede dingen voor elkaar willen krijgen voor Almelo. Op korte en op lange termijn. We staan open voor iedereen die hier iets aan wil bijdragen – met ideeën, met kennis, met persoonlijke betrokkenheid, bij concrete acties.

Almelo Centraal is opgericht in 2013. In dat jaar verliet het Almelose gemeenteraadslid Israa Abdullatif de fractie van de VVD ze de standpunten en handelwijze van haar lokale partijgenoten niet langer kon verenigen met haar taakopvatting van volksvertegenwoordiger en haar inhoudelijke standpunten. Ongenoegen over de heersende bestuurscultuur, waarbij macht boven inhoud ging, speelde hierbij een belangrijke rol. Samen met een aantal gelijkgestemden, direct al van verschillende politieke gezindten, begon ze met Almelo Centraal.

In 2014 nam Almelo Centraal deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde toen een zetel. Bij de verkiezingen van 2018 lukte het helaas net niet om voldoende stemmen te behalen. Bij beide verkiezingen stonden kandidaten van (voorheen) verschillende politieke gezindten op de lijst – een bewijs van de verbinding die Almelo Centraal als lokale partij nastreeft.

Op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2022 staat in tezamen 20 jaar politieke ervaring op de lijst: Emmy Weel (destijds GroenLinks) zat 8 jaar in de gemeenteraad waarvan 4 als fractievoorzitter, Israa Abdullatif was 12 jaar raadslid (eerst VVD, later Almelo Centraal).