De gemeente Almelo is opvallend zuinig met de aanvraagtijd voor de energietoeslag voor minima. In Enschede bijvoorbeeld hebben inwoners tot en met 28 februari 2023 de tijd om de toeslag aan te vragen. Almeloërs kunnen dit uiterlijk tot en met aanstaande 31 oktober doen. Almelo Centraal stelt hierover vragen aan het college, met als doel de aanvraagperiode te verruimen.

We reageren hiermee op signalen van organisaties die contact hebben met Almeloërs met een laag inkomen. Zij meldden ons dat er nog steeds inwoners zijn die geen energietoeslag hebben aangevraagd terwijl zij daar waarschijnlijk (wel) recht op hebben.

Almelo Centraal vindt het belangrijk dat de gemeente zo veel mogelijk rechthebbenden bereikt. Nota bene: het gaat om een regeling van de Rijksoverheid, betaald door de Rijksoverheid.

De volledige tekst van de vragen aan het college vind je hier:

Schriftelijke vragen Almelo Centraal – Einddatum aanvragen energietoeslag