Mieke Minkjan

Kandidaat-raadslid
Israa Abullatif - Almelo Centraal Lijsstrekker

Ik ben Mieke Minkjan, gepensioneerd sociaal-maatschappelijk werker. Opgroeiend in een politiek actief sociaal-democatisch gezin in Wierden leerde ik al jong wat de waarde is van solidariteit. Mijn werkzame jaren liggen voor een groot deel in Almelo. Zo was ik ruim 23 jaar coördinator van de Stuva, Stichting Uitkeringsgerechtigde Vrouwen Almelo, later omgevormd naar stichting Pluspunt.

Van 2005 tot 2016 heb ik in Melbourne Australië gewoond. Daar heb ik voor DutchCare als maatschappelijk werker gewerkt en was ik coördinator van een voorlichtingsproject over dementie voor de Nederlandse gemeenschap. Sinds 2016 ben ik weer terug in Almelo, waar ik met veel plezier woon.

Mijn eigen insteek voor Almelo sluit precies aan bij die van Almelo Centraal: participatie in de samenleving door iedereen. Maar omdat niet iedereen dezelfde uitgangspositie heeft is er beleid nodig op cultureel, maatschappelijk en economisch gebied om gelijkwaardige kansen en mogelijkheden te creëren. Mensen die achterblijven en niet kunnen of durven deel te nemen aan de samenleving moeten we zien te bereiken en ondersteunen.

Als raadslid zou ik mij persoonlijk ook graag sterk willen maken voor vrouwen en kinderen die in een situatie zitten van huiselijk geweld. Hun problematiek gaat me echt aan het hart. Uiteindelijk willen we natuurlijk een veilig Almelo voor iederéén.

En ook een groen Almelo. Veel groener dan nu. De bebouwde kom van Almelo en zeker de binnenstad hebben meer bomen en bloemen nodig.

Almelo Centraal - Tijd voor redelijkheid #Lijst14