Israa Abdullatif nam uit principe niet deel aan het interpellatiedebat over de nieuwe crisisnoodopvang. De inbreng van andere fracties maakte het lastiger. ‘Het werd steeds moeilijker om niets te zeggen.’

Niet een heel spannende raadsagenda, met een stuk of wat formaliteiten en hamerstukken. Het venijn zat aan het eind met een interpellatiedebat dat was aangevraagd door de PVV. Onderwerp: het besluit van het college om het gebouw van de voormalige Regionale Medische Dienst (RMD) aan de Haven Noordzijde tijdelijk beschikbaar te stellen voor crisisnoodopvang van 60 asielzoekers.

Geen podium

Raadslid Israa Abdullatif van Almelo Centraal had van tevoren besloten niet in eerste termijn deel te nemen aan het debat. De PVV had in een schriftelijke motivatie voor het debat allerlei procedurele vragen ingediend, maar vooraf was te vrezen waar het de PVV werkelijk om ging: het creëren van een podim om discriminerende of zelfs haatdragende opvattingen te uiten jegens mensen van elders en van een andere religie. Almelo Centraal wilde zo’n podium niet versterken. Dus: hoe korter het debat, hoe beter.

Gretige partijen

Het had inderdaad een kort ‘debat’ kunnen blijven als was volstaan met een reactie van het college op die procedurele punten van de PVV. Burgemeester Gerritsen deed dit netjes, menselijk en adequaat. De PVV had hier ook weinig op terug te zeggen.

Bijna alle andere partijen in de gemeenteraad vonden het echter nodig om ook hun zegje te doen. Sommige opvallend gretig. De bijdragen van de VVD en LAS sprongen het meest in het oog.

Hypocrisie

De avond ervoor waren de fractievoorzitters van VVD en LAS net als Israa aanwezig bij het overleg met de burgemeester over de crisisnoodopvang. In dat overleg geen onvertogen woord van hen, maar juist steun voor het besluit van het college. Tijdens de raadsvergadering, voor publiek en camera, toonden zij opeens een ander, rechtser gezicht. Tandenknarsend over deze hypocrisie besloot Israa toch haar mond te houden.

Twijfel bij Israa

‘Ik heb echt getwijfeld,’ vertelde Israa achteraf. ‘Zou ik toch reageren? De VVD en LAS met hun gedrag confronteren? Maar ik weet ook dat het debat dan harder was geworden, en nog langduriger. Dan geef je de PVV precies wat ze willen. Meer aandacht, meer zendtijd voor haat en discriminatie.’

‘Hun methode werkte blijkbaar: doe alsof je het over procedures wilt hebben, en de rest komt vanzelf op tafel. Maar ik werk daar niet aan mee. Hoe moeilijk ik het ook vond om niets te zeggen. Maar over die twee fracties heb ik wel iets geleerd.’

 

UPDATE 20 oktober: vanwege problemen met asbest ziet de gemeente af van het RMD-pand. De noodopvang komt nu in het oude pand van de Brandweer aan de Brugstraat.