Erg enerverend leek de over 8 en 10 november verdeelde raadsvergadering over de begroting voor 2023 niet te worden. Tot er onverwachts een motie op tafel kwam die een volledige schoffering betekende van onze lokale omroep. Almelo Centraal kwam, samen met andere partijen, in actie. Met succes.

De programmabegroting 2023 is er een ‘op hoofdlijnen’: zonder uitgewerkte plannen en daarmee zonder uitgewerkte budgetten. Als raadsfractie weet je daardoor eigenlijk onvoldoende waar je mee instemt. Het college van B en W heeft aangekondigd in het eerste kwartaal van 2023 de uitwerkingen te presenteren van programmaonderdelen.

Het voornemen van het college is om deze uitwerkingen samen met de relevante partners in de stad te maken, van inwoners tot woningcorporaties enzovoorts, onder het motto ‘verbinding en gezamenlijkheid’. Een mooi streven, zo vond Israa Abdullatif, maar gezien de Almelose historie ook een grote uitdaging. Als de ambities slagen, dan is er een enorme cultuuromslag bereikt.

Overvaltactiek coalitie

Hoe lastig het is die ‘verbinding en gezamenlijkheid’ in praktijk te brengen, bleek al direct tijdens (!) diezelfde begrotingshandeling. Plotseling lag er een motie die 150.000 euro moet vrijmaken voor een pilot van omroep 1Twente uit Enschede, om die omroep een professioneel mediaplatform te laten opzetten in Almelo. De motie, ingediend door de PVV, zou onder andere door alle coalitiepartijen worden ondersteund. Vooraf was dus al duidelijk dat deze motie een meerderheid zou halen.

Op zich is professionalisering van de lokale media een uitstekend thema. Maar niet via deze overvaltactiek, zonder dat de gemeenteraad erover heeft kunnen debatteren en nadenken, en vooral ook zonder dat andere partners in de stad zijn geraadpleegd. Niet alleen de andere partijen in de raad, ook Omroep Almelo (bekend van AaFM en AaVisie) voelde zich volledig door de motie overdonderd.

Een eerdere (poging tot) samenwerking tussen 1Twente en Omroep Almelo was uitgelopen op een grote mislukking. De motie van de PVV e.a. repte dan wel van een nieuwe poging tot samenwerking tussen 1Twente en Omroep Almelo, maar alles aan het plan en de gang van zaken ademde het opzij schuiven van Omroep Almelo. Een grote slag in het gezicht van onze lokale omroep en zijn ruim honderd vrijwilligers.

Motie vóór Omroep Almelo en gemeentelijk mediabeleid

Wethouder Monique van Saane gaf vooraf al aan de motie te willen overnemen. Niks ‘verbinding en gezamenlijkheid’ dus met partners in de stad. Sterker nog, Omroep Almelo heeft sinds het aantreden van de nieuwe wethouder meerdere malen geprobeerd met haar in gesprek te komen, maar hier geen reactie op gehad. Had Van Saane – of namens haar een ambtenaar – wél gereageerd, dan had ze kunnen vernemen dat Omroep Almelo zelf ook plannen heeft om zich op journalistiek terrein te professionaliseren.

Tijd dus voor een gecoördineerde tegenactie. Een simpele rekensom leerde dat de motie over de pilot van 1Twente wel een meerderheid zou halen, maar er was wel degelijk iets tegenover te stellen. Onder aanvoering van Almelo Centraal en de PvdA en in overleg met Omroep Almelo kwam er een motie die pleitte voor én extra geld voor Omroep Almelo (50.000 euro in 2023) én 25.000 euro voor het formuleren van eigen, gemeentelijk beleid op de lokale en regionale media.

35 voor, 0 tegen

Deze motie werd gezamenlijk ingediend door Almelo Centraal, PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, PVA, Leefbaar Almelo en Lijst Cete. Op de vergadering van 10 november was Israa Abdullatif er een van de belangrijkste woordvoerders van. Tijdens het debat bleek al snel dat geen enkele partij eromheen kon, ook B en W schaarde zich erachter.

De motie ten faveure van 1Twente werd aangenomen met 23 voor en 15 stemmen tegen (onder andere van Almelo Centraal). De gezamenlijke motie van Almelo Centraal, PvdA, SP, ChristenUnie GroenLinks, PVA, Leefbaar Almelo en Lijst Cete haalde het met unanieme stemmen: 35 voor, 0 tegen.

Almelo Centraal heeft voor de Programmabegroting 2023 gestemd, maar houdt een scherp oog voor de uitwerkingen die in het eerste kwartaal van 2023 gaan komen.