De binnenstad van Almelo

Over een groenere binnenstad die uitnodigt om te bezoeken, te verblijven, te ontmoeten en ontdekken
Zorg voor kinderen
Opgroeien in Almelo - lekker voorlezen
Zorg voor kinderen
Zorg voor kinderen

Almelo Centraal wil een levendige, aantrekkelijke binnenstad. Een binnenstad waarin de kwaliteiten van de stad op allerlei manieren meer naar voren komen. Waarin het goed ondernemen is en je ook goed kunt wonen. Een binnenstad waar iedereen graag is en naartoe komt. Omdat er genoeg te doen is tijdens én buiten winkeltijden. Omdat het er mooi is, en aangenaam door meer groen.

Meer groen

Almelo als stad van water en groen: veel Almeloërs hechten – terecht – aan dit imago en aan de waarden die erbij horen. In de binnenstad is er wat dit betreft nog wel veel werk aan de winkel. Met de Havenkom is er al wel meer water gekomen, maar op de Gravenallee en het Hagenpark na vind je in de binnenstad verder vooral heel veel steen. Méér groen in de binnenstad  is een groot en belangrijk doel, onder andere door bomen rondom de havenkom en het Marktplein. Meer groen maakt de binnenstad veel prettiger om te verblijven, het verhoogt de uitstraling van het gebied en is ook belangrijk bij het tegengaan van de hittestress die vanwege klimaatverandering steeds meer optreedt.

Naar een markt - nieuwe stijl

De warenmarkten zijn belangrijk voor het binnenstadsbezoek, het zijn de drukste dagen in de binnenstad. Almelo Centraal wil op meer plekken ruimte voor de warenmarkt. Zo creëren we én ruimte voor groen én ruimte voor ondernemen. 

Dit biedt meteen kansen om de markt de vernieuwen. Een vernieuwde, uitgebreidere Almelose markt biedt mogelijkheden voor een diverser en groter aanbod in producten, zowel permanent als met een bepaalde terugkerende frequentie. Te denken valt bijvoorbeeld aan stoffen, bloemen en biologische- en/of streekproducten.

De markt-nieuwe stijl trekt meer inwoners en bezoekers naar de Almelose binnenstad. Dit leidt ook tot meer spontaan bezoek aan detailhandel en horeca.

Talenten en ambachten in het Huis van de Makers

De binnenstad is niet alleen de plek waar de detailhandel zijn waren toont, maar waar ook inwoners en (kleine) maakbedrijven hun kwaliteiten kunnen laten zien. De binnenstad is de perfecte plek om een Huis van de Makers in te richten. Hier kunnen de creatieven van de stad hun kunstwerken en producten tonen aan het publiek. Een Makershuis zet een schijnwerper op het vele creatieve talent en vakmanschap dat Almelo herbergt. Het is interessant voor inwoners van Almelo én voor bezoekers van verder weg.

Daarnaast kan het Huis van de Makers een etalage zijn voor creatieve projecten van scholen of in wijken. Hierbij denken we ook aan (technische) handvaardigheden en techniek. Met het oog op de toekomstige arbeidsmarkt is het belangrijk jongeren in dit vakmanschap te scholen. Instellingen op het gebied van onderwijs en cultuur zouden hierin (nog) meer kunnen samenwerken met de lokale technische/industriële maakbedrijven.

 

Wonen en bouwen in de binnenstad

Het ombouwen van winkelpand naar woning moet bijdragen aan een mooier straatbeeld. Verbouwen = verbeteren. Een mooi straatbeeld is natuurlijk wenselijk op elke plek in de stad. In de binnenstad is het nog eens extra belangrijk omdat we hier zo veel mogelijk bezoekers naartoe willen trekken. 

Nieuwbouw in de binnenstad moet van hoge esthetische kwaliteit zijn en goed aansluiten op de omgeving. (Zie de recente nieuwbouw op de hoek Bavinkstraat/ Grotestraat Zuid voor een voorbeeld van hoe het níet moet.) We bouwen nu de monumenten van de toekomst.

Voetgangers, fietsers en auto's

Almelo Centraal wil het fietsen en wandelen bevorderen, niet het autoverkeer.  Zeker op die plekken waar al voldoende mogelijkheden voor de auto zijn.

In het winkelgebied zorgt het delen van dezelfde openbare ruimte door voetgangers en fietsers regelmatig voor ongemakkelijke of zelfs onveilige situaties. Bekeken moet worden of het doen van liefst kleine ingrepen, bijvoorbeeld het aanduiden van een fietsbaan, ervoor kan zorgen dat voetgangers zich prettiger voelen en ook fietsers beter weten waar ze aan toe zijn.

Op de wegen in de binnenstad wordt de maximumsnelheid 30 kilometer per uur.

In de binnenstad komen openbare oplaadpalen voor elektrische fietsen.

Het eventueel toch terugbrengen van autoverkeer op specifieke plekken in de binnenstad moet kritisch worden bekeken. Goed overleg met bewoners en ondernemers over wensen en randvoorwaarden is essentieel. De gemeente moet bovendien een experiment ook durven (en willen) terugdraaien, zoals nu in het concrete geval van de Grotestraat Noord die een grote meerderheid van bewoners, ondernemers en bezoekers heel graag weer autovrij wil hebben. Alsnog hun wensen volgen, in plaats van stug vast te houden aan een eigen plan zonder draagvlak, getuigt ook van bestuurlijke integriteit.