De tegenstem van Almelo Centraal mocht helaas niet baten. Het was 20 stemmen voor en 14 tegen. Op 1 november stemde de gemeenteraad in met het vrijmaken van 1,4 miljoen euro voor een volgend haalbaarheidsonderzoek naar XL Businesspark 2.

Dit betekent dat Almelo op eigen houtje doorgaat met de plannenmakerij voor het nieuwe gigabedrijventerrein. Zonder samen te werken met gemeenten de regio, zonder te wachten op de nieuwe regionale programmeringsafspraken die in het eerste kwartaal van 2023 worden verwacht.

Dit is tegen de zin van Almelo Centraal. We willen geen 1,4 miljoen euro spenderen aan zo’n nieuw onderzoek. Dat geld kan in Almelo vele malen beter worden besteed. Bovendien is het voorstel voor het nieuwe onderzoek gebaseerd op eerdere onderzoeken die juist uitwijzen dat XL 2 alleen al financieel gezien eigenlijk onhaalbaar is.

Niet rendabel

Het grote struikelpunt is de exploitatie van het beoogde bedrijvenpark. Om die rendabel te maken moet er een enorm groot gebied worden ontwikkeld. Daarvan moet ook echt alle grond worden verkocht. Kleiner of gedeeltelijk ontwikkelen kan niet. Dan gaat de gemeente er financieel aan onderdoor. Dat zeggen de onderzoeken, en dat bevestigde nota bene ook wethouder Maathuis.

Die eis van volledige ontwikkeling betekent vrijwel zeker dat het overgrote deel van XL2 straks zal bestaan uit bedrijven waar niemand in Almelo op zit te wachten: enorme landschapsverpestende distributiekolossen met het soort werkgelegenheid waarvoor een toestroom van arbeidsmigranten nodig is.

Geen logica

Het college zegt XL2 te willen ontwikkelen om bedrijven in de hightech en de hoogwaardige maakindustrie een plek te geven. Dit soort bedrijven zouden minimaal 75% van het XL2-terrein moeten innemen. Er is tot nu toe echter geen enkel onderzoek, geen enkele prognose, die aangeeft dat dit ook maar een enigszins haalbaar is.

Wel melden verschillende onderzoeksrapporten dat het scenario van ‘volbouwen met logistiek’ realistisch is. En dat is een uitkomst die niemand wil. Zelfs het college niet. En toch zetten ze de plannenmakerij door. De logica ontbreek volkomen.