Opgroeien in Almelo

Een gezonde, veilige, leuke jeugd. Perspectief voor alle kinderen
Opgroeien in Almelo - lekker voorlezen
Zorg voor kinderen

Almelo Centraal vindt het belangrijk om te investeren in de jeugd. Alle kinderen in Almelo moeten gelijkwaardige kansen hebben op een goede toekomst. Ze moeten gezond kunnen opgroeien, in een veilige omgeving, hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, een opleiding afronden die bij hen past. Waar nodig ontvangen zij en/of hun ouders hiervoor ondersteuning op maat.

De eerste 1000 dagen

Almelo Centraal wil dat geïnvesteerd wordt in het welzijn van kinderen. Zoals blijkt uit algemeen geaccepteerd wetenschappelijk onderzoek, zijn de eerste 1000 dagen in het leven van een kind cruciaal voor hun gezondheidskansen op latere leeftijd. Betere ondersteuning en informatievoorziening aan aanstaande en jonge ouders kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde start van hun kind. De gemeente staat (aanstaande) ouders bij die hier behoefte aan hebben – op een actieve, maar vooral positieve, opbouwende manier. 

Brede inzet coronamiddelen

De gemeente Almelo ontvangt in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs tot juli 2023 in totaal 1,6 miljoen euro om samen met het onderwijs de achterstanden aan te pakken die leerlingen hebben opgelopen door de coronapandemie. Dit geld moet gebruikt worden om de corona-aanpak waar het onderwijs zelf al mee aan de slag is, te versterken; het geld hoeft niet in het onderwijs zelf te worden ingezet. 

Almelo Centraal pleit voor een brede inzet van deze middelen, juist ook buiten de scholen, bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten op wijk- en buurtniveau. Kinderen hebben immers niet alleen vertraging opgelopen met bijvoorbeeld leren rekenen en lezen, maar ook veel gemist in de ontwikkeling van hun sociale leven.

Belangrijk is dat het geld gaat naar initiatieven waar kinderen en jongeren écht behoefte aan hebben en dat het terechtkomt bij de kinderen en jongeren die dit ook écht nodig hebben. Deze coronamiddelen moeten kansenongelijkheid verkleinen – niet vergroten.

Er zal meer tijd nodig zijn om de achterstanden in te lopen. Daarom moeten de coronamiddelen die niet direct besteed (kunnen) worden in een fonds dat de aanpak van achterstanden voortzet na juli 2023.

 

Brede aanpak jeugdwelzijn

Almelo neemt deel aan het JOGG-programma (Jongeren Op Gezond Gewicht). Almelo Centraal onderschrijft van harte de doelstellingen van dit programma. Wel is het belangrijk dat de gemeente de zaak op een bredere manier aanpakt. De nadruk in Almelo ligt nu te eenzijdig op sport. De kracht van JOGG juist is dat het zich richt op meerdere omgevingen: thuis, buurt, school, sport, vrije tijd, werk en (online) media. Het JOGG-programma biedt daarmee ook een prachtige kans op het versterken van de samenwerking en delen van kennis binnen de gemeente. Een daadwerkelijk brede aanpak versterkt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die we als samenleving hebben voor het welzijn van de jeugd. Onze jeugd heeft daar profijt van.

Bewegen en creativiteit

Om meer kinderen in hun vrije tijd aan het sporten/bewegen te krijgen en aan creatieve ontwikkeling te laten doen (muziek, theater, etc) is het belangrijk om deze mogelijkheden op de meest passende manier aan te bieden. Kinderen hoeven niet per se allemaal naar een sportclub of de muziekschool – het kan geschikter zijn om (kleinschaliger) activiteiten aan te bieden in de eigen wijk. Almelo Centraal wil dat kinderen en jongeren meer plekken krijgen waar ze hun talent kunnen tonen. Verspreid over heel Almelo. Van een plek om op te treden tot muren voor graffitikunst.  Het zichtbaar maken van het talent maakt inwoners, juist ook de jongere, trots op zichzelf en hun omgeving. Gemeentelijk beleid en financiën moeten hierop inspelen.

Jeugdzorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet. Daarin het er zowel om problemen te voorkomen en als jeugdzorg te bieden waar dat nodig is.

Almelo Centraal wil dat kinderen niet onnodig en zeker ook niet onnodig lang jeugdzorg krijgen. Daarvoor is een sterk preventief veld nodig met méér jongerenwerkers die laagdrempelig en vroegtijdig contact hebben met jeugd. Die goede contacten hebben met onderwijs en verenigingen. Die weten wat er speelt en die de jeugd en hun gezin op weg kunnen helpen naar de goede informatie en ondersteuning. En áls er jeugdzorg nodig is, dan zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het kind.

Almelo Centraal pleit ook voor ruimere ondersteuning aan ouders. Helaas gebeurt het nog steeds dat een kind jeugdzorg krijgt, terwijl het vooral de ouders zijn die ondersteuning nodig hebben. Als de ouders worden ondersteund, en bijvoorbeeld rust krijgen op financieel gebied, kunnen hun kinderen meer toekomen aan hun eigen ontwikkeling.

Zowel de ondersteuning in het preventieve veld als door zorgaanbieders moet zich richten op het hele gezin en dat doen wat het beste is voor het kind.