De nieuwste berichten van Almelo Centraal

Inbreng Almelo Centraal aan de informateurs

Inbreng Almelo Centraal aan de informateurs

Dinsdagavond 12 april presenteren de door VVD, CDA en LAS aangestelde informateurs Vos en De Graaf hun bevindingen aan de gemeenteraad. Eerder hebben de informateurs een-op-een gesprekken gevoerd met alle fracties. Het gesprek met Almelo Centraal was op vrijdag 1...

Nieuwe gemeenteraad beëdigd

Nieuwe gemeenteraad beëdigd

Vanmiddag, donderdag 31 maart, is de nieuwe gemeenteraad beëdigd. Een belangrijk en plechtig moment. Israa Abdullatif heeft zitting genomen namens Almelo Centraal.: 'Dat verklaar en beloof ik.' [video width="764" height="514"...

Eén zetel – maar dan wel ‘de grootste’

Eén zetel – maar dan wel ‘de grootste’

Natuurlijk waren we liever groter geweest, maar we zijn blij dat we terug zijn in de raad. Het had trouwens weinig gescheeld of we hadden een restzetel bemachtigd, maar helaas - we gaan de komende jaren voluit ons best doen met onze zetel en zo goed mogelijk...

Terug in de raad!

Terug in de raad!

Enorm veel dank aan onze kiezers! We hebben onze plek in de gemeenteraad heroverd! Daar zijn we ontzettend trots op. Nu hard aan de slag om jouw vertrouwen waar te maken. Je hoort van ons! #lijst14 #tijdvoorredelijkheid

Wat Almelo Centraal wil voor Almelo

Aantrekkelijke binnenstad voor iedereen

Een aantrekkelijke, groene binnenstad voor bewoners en gebruikers. Waar talenten en ambachten zichtbaar zijn en waar we rekening houden met alle belangen. Investeren in de binnenstad maar de wijken niet vergeten.

De jeugd van Almelo

Betere kansen op het afronden van een opleiding. Gezond en veilig opgroeien. Talenten ontdekken, ontwikkelen én gebruiken. Werk in de buurt en goede huisvesting in Almelo.

Cultuur in Almelo

De afgelopen jaren maakte nog eens meer dan duidelijk: we kunnen én willen niet zonder. Met de diversiteit die Almelo mooi en uniek maakt, bouwen met toegankelijke cultuur aan het fundament van een inclusieve toekomst.

Bedrijvigheid in Almelo

Geschiedenis leert dat een mono-industrie als textiel te lang een stempel drukt. Zo’n fout moeten we niet meer maken. We moeten onze schaarse industriegrond doordacht benutten. Voor een duurzame, veelzijdige toekomst met een stabiele en gevarieerde werkgelegenheid

Wonen in Almelo

Wonen is een grondrecht. Voor iedere Almeloër, nu en in de toekomst, een mooie en prettige woonomgeving. Daarom méér woningen die de scheefgroei in het woningaanbod rechttrekken. Alle nieuwbouw als een standaard voor een duur- zame toekomst. De lat ligt hoog, maar het kan.

Uit onze verkiezingscampagne op social media:

Niemand in het verdomhoekje plaatsen

⚡Niemand in het verdomhoekje plaatsen!

Almelo Centraal wil een overheid en samenleving die mensen waardeert om wie zij zijn en wat zij (wel) kunnen.

?Mensen die zorg of hulp nodig hebben serieus nemen, als individu

?Met omscholing MBO-jongeren betere baankansen geven

?Uitkeringsgerechtigden meer belonen en minder straffen

?Geen ‘Rotterdam-wet’ die mensen en wijken stigmatiseert

Samen voor een gemeente die mensen stimuleert en niet uitsluit.

Geen €12 miljoen in het water gooien

⚡️Geen € 12 miljoen in het water gooien!
Almelo Centraal wil een overheid die het geld goed besteedt. Aan sprookjesplannen hebben we niets.
? inderdaad: 12 miljoen!! En het wordt vast nog veel duurder.
? een onrealistisch prestigeproject
? geen geld uitgeven aan onzinnige projecten
? het bestuur scherp controleren op financiële luchtkastelen
? en trouwens, welke Almeloër ken jij met een bootje?

Geen gerommel met geld voor cultuur

⚡Geen gerommel met geld voor cultuur!

Almelo Centraal wil dat de € 1,4 miljoen coronasteun die de gemeente heeft ontvangen niet in de algemene middelen blijft zitten en voor 100% aan kunst en cultuur wordt besteed

? Meer lucht en mogelijkheden voor de brede cultuur

? Verzachten van de verwaarlozing in de afgelopen bestuursperiode

? De cultuursector meer toekomstbestendig maken

? Zuiver omgaan met overheidsgeld

Samen voor een goed en veelzijdig cultureel leven in Almelo.

Een bestuur dat je kunt vertrouwen

⚡Een bestuur dat je kunt vertrouwen!

Almelo Centraal wil het vertrouwen van de burger herstellen en versterken.

? Een gemeenteraad met goede manieren

? Geen besluitvorming in achterkamertjes

? Transparante communicatie over besluitvorming

? Discussie openlijk voeren waar dit hoort: in de raad

Samen voor een bestuur waarop je kunt vertrouwen. Met open besluitvorming die draait om de inwoners.

Veel meer bomen in de binnenstad

⚡Veel meer bomen in de binnenstad!

Almelo Centraal wil dat de binnenstad enorm veel groener wordt.

Een mooiere, aangenamere plek om te verblijven.

Het water en het groen elkaar laten versterken.

De overheersing van stenen tegengaan.

Meer verkoeling in hete zomers, betere opvang van regen.

Samen optrekken voor een groenere binnenstad. Voor een stad die uitnodigt en waar iedereen graag komt.

Almelo Centraal – Tijd voor redelijkheid