Verkiezingsprogramma 2022-2026 - Tijd voor redelijkheid

Opgroeien in Almelo

Een gezonde, veilige, leuke jeugd. Perspectief voor alle kinderen.

Lees hier meer

Welzijn in Almelo

Over zelfredzaamheid, ondersteuning en zorg. En een veilige leefomgeving.

Lees verder

Cultuur in Almelo

Over het waarderen en versterken van kunst en cultuur – de motor van ontmoeting, verbinding en ontplooiing.

Meer hierover
Almelo Centraal Begroting 2018

Meetellen in Almelo

Over bijstand, bestaanszekerheid, extra scholing en ondersteuning.

De rest lezen
Almelo Centraal Begroting 2018

Wonen in Almelo

Over wonen, vernieuwend woningbeleid en verduurzaming. En over het Almelose afvalbeleid.

Meer lezen

Buiten in Almelo

Over de kwaliteit van ons groen en de openbare ruimte. En over het (niet) uitbreiden van het XL-businesspark.

Lees verder

De binnenstad Almelo

Over een groenere binnenstad die uitnodigt om te bezoeken, te verblijven, te ontmoeten en ontdekken.

Lees verder
Almelo Centraal Begroting 2018

Bedrijvigheid in Almelo

Over ondernemingen, het versterken van de arbeidsmarkt en het vergroten van kansen op (goed) werk.

Lees meer
Stadhuis Almelo - Almelo Centraal

Besturen in Almelo

Over een gemeente die inwoners centraal stelt. En een sterke gemeenteraad die de inwoners óók centraal stelt.

Meer hierover