Martin Huiskes

Lijstduwer
Israa Abullatif - Almelo Centraal Lijsstrekker

Wat voor stad wil Almelo zijn en wat is hierin jouw bijdrage? Het zijn belangrijke vragen in deze periode van transities waarin we ons met elkaar bevinden. We gaan een ander tijdperk tegemoet, waarin we anders met elkaar en de wereld zullen moeten omgaan om een meer volhoudbare samenleving te kunnen zijn.

De veranderingen zullen impact hebben op ons leven, maar zijn nodig om uiteindelijk een mooiere samenleving te creëren. In gesprek met elkaar, als samenleving, door samen te werken en te delen in cultuur, kennis en kunde, leren we elkaar kennen en komen we tot verrassende en vooruitstrevende ideeën.

In Almelo kunnen we dat. Daar ben ik van overtuigd. Met haar bewogen geschiedenis is Almelo door de jaren heen immers steeds veerkrachtig gebleken.

Het maken van andere keuzes zie je terug bij de uitdagingen op de woningmarkt waar ook Almelo voor staat. Woonruimten en leefomgevingen moeten beter worden afgestemd op de verandering in woonbehoefte in de maatschappij en moeten aansluiten op de levensfase waarin een mens zich bevindt. Zo bevorderen we de doorstroming op de woningmarkt en biedt het kansen om ook onze binnenstad weer aan te helen, waarbij regie op de ruimtelijke ordening, circulariteit en schoonheid zorgt voor een lange levensduur van de gebouwde omgeving.

In mijn werk als architect zet ik mij in voor een maatschappelijk betrokken en meer duurzame samenleving. Zo ben ik bijvoorbeeld al jaren betrokken bij De Klup in Almelo.

De waarden die ik koester vind ik terug bij Almelo Centraal. Daarom ondersteun ik de partij van harte als lijstduwer.

Almelo Centraal - Tijd voor redelijkheid #Lijst14