Emmy Weel

Lijstduwer
Israa Abullatif - Almelo Centraal Lijsstrekker

Ik ben Emmy Weel, 68 jaar en getrouwd met Tom. Na bijna 40 jaar in het onderwijs ben ik sinds kort met pensioen. Ik ben begonnen als docent textiele werkvormen, later werd ik teamleider en afdelingsmanager op het ROC.

Het goede van Almelo Centraal vind ik dat het een partij is die niet links of rechts is maar kijkt naar de stad en haar inwoners en wat er nodig is. Ook vind ik het belangrijk dat het een lokale partij is. Volgens mij heeft een lokale partij beter zicht wat er speelt op plaatselijk niveau en kan ze daar ook beter naar handelen.

Bij Almelo Centraal gaat het niet alleen om de belangrijke thema’s als XL bedrijvigheid, groen, binnenstad en jeugd. Het gaat ook over hoe we met elkaar omgaan, hoe je duidelijk je punten verwoordt op basis van feiten en argumenten, zonder grof te worden of anderen te beledigen of te discrimineren. Dat soort waarden gaan natuurlijk veel verder dan alleen de politiek.

Almelo Centraal staat ook voor een duidelijke bestuurscultuur waarin college en raad niet tegenover elkaar staan maar in alle redelijkheid samen werken om van Almelo een betere en mooiere stad te maken. En daarom sta ik achter Almelo Centraal. Het is Tijd voor redelijkheid.

Almelo Centraal - Tijd voor redelijkheid #Lijst14