Almelo Centraal wilde de overgebleven corononagelden veiligstellen, maar kreeg daarvoor te weinig steun. En over waarom we toch instemden met extra geld voor onderzoek voor Businesspark XL2.

Almelo Centraal heeft geprobeerd te voorkomen dat het restant van de coronamiddelen ‘verdwijnt’ in de algemene reserve. In totaal was er nog € 2,5 miljoen euro over van de coronagelden (voor bijv. welzijn/ gezondheid/ onderwijs/ cultuur) die de gemeente vorig jaar van de rijksoverheid heeft ontvangen.

Door het als apart budget te bewaren, een zogeheten bestemmingsreserve, wilden we dit geld veiligstellen. Alleen dan weet je zeker dat het geld er nog is om te besteden aan de langetermijngevolgen van corona, op het moment dat dit nodig blijkt. Denk bijvoorbeeld aan psychische of lichamelijke problematiek, allerlei vormen van achterstand, culturele organisaties/ instellingen/ verenigingen die moeite hebben met een doorstart, etc. Bovendien: als er een budget voor is, houd je ook een scherper oog voor de gevolgen van corona.

Dit veiligstellen van coronagelden was één van onze verkiezingsbeloften. We hebben ervoor gestreden, maar helaas was er in de raad geen meerderheid voor ons voorstel. Alleen de PvdA en GroenLinks gaven steun. Wij blijven oog houden voor dit onderwerp! (En voor de besteding van dit geld.)

XL Businesspark 2

Almelo Centraal heeft ingestemd met het vrijmaken van extra geld (€ 240.000) voor extra onderzoeken die straks een afgewogen besluit over een eventueel XL Businesspark 2 moeten mogelijk maken. Dat is natuurlijk niet omdat wij opeens vóór XL2 zijn! Maar we snappen wel dat die onderzoeken nodig zijn om de raad straks een goede afweging te kunnen laten maken. En wie weet geven de onderzoeken ons ook nog meer argumenten in handen. We moeten vertrouwen op de onafhankelijkheid van die onderzoeken.