Bedrijvigheid in Almelo

Over ondernemingen, het versterken van de arbeidsmarkt en het vergroten van kansen op (goed) werk
Zorg voor kinderen

Almelo is gebaat bij een bloeiend bedrijfsleven. Waar het kan moet de gemeente ondernemerschap stimuleren en faciliteren. Wel moet ze daarbij – uiteraard! – altijd de balans zien te houden met zaken als leefbaarheid, landschap en de aard en kwaliteit van de werkgelegenheid. In de huidige, snel veranderende arbeidsmarkt is het verder meer dan ooit van belang dat de (aankomend) werkzoekenden van Almelo de vaardigheden beheersen waar momenteel én in de nabije toekomst behoefte aan is.

Met scholing inspelen op krapte op de arbeidsmarkt

Door vergrijzing en ontgroening ontstaat nog meer krapte op de arbeidsmarkt dan nu al het geval is. Twente kent nu al tekorten voor zorg-, ICT- en technisch personeel. Bovendien verandert onder andere door de grote verduurzamingsoperatie die de klimaatdoelen met zich meebrengen ook de vraag naar technisch vakmanschap.

Door fors in te zetten op om- en bijscholing kunnen zowel werkzoekenden als bedrijven worden geholpen. Samen met het bedrijfsleven kunnen specifieke, praktijkgerichte opleidingen worden opgezet. Landelijke, regionale en ook Europese fondsen kunnen dit, samen met het bedrijfsleven, financieren.  Almelo Centraal pleit verder voor een persoonlijk leerbudget voor MBO’ers om mee te kunnen met de snel veranderende arbeidsmarkt.

Jongeren stimuleren voor de moderne maakindustrie

Almelo is groot in bedrijven in de innovatieve, moderne maakindustrie. Deze nabijheid biedt prachtige kansen om onze Almelose jongeren, samen met het onderwijs, (nog) beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, met op opleidingen meer aandacht voor techniek en (technische) handvaardigheden. Zowel de jongeren als de bedrijven plukken hiervan de vruchten.

Uitbreiden met waardevolle werkgelegenheid, toewerken naar een circulaire economie

Almelo Centraal zet in op waardevolle werkgelegenheid voor inwoners van Almelo en de regio. Dit is een van de redenen waarom wij waarom een XL-businesspark 2 niet ondersteunen. Beter is het te investeren in de komst van anderssoortige bedrijven, op andere plekken in de gemeente, het liefst door slim en duurzaam te kijken naar inpassing op bestaande bedrijventerreinen.

Het huidige XL levert weinig (waardevolle) werkgelegenheid voor inwoners van de gemeente Almelo en omgeving. De nadruk ligt er op ongeschoold flexwerk zonder doorgroeimogelijkheden dat vooral tijdelijke werknemers uit Midden- en Oost- Europa aantrekt (en zorgt bovendien voor bijkomende problemen als het gaat om huisvesting van deze werknemer). Dit is niet het soort werkgelegenheid waar bewoners van onze gemeente en regio behoefte aan hebben. Bovendien valt te verwachten dat het soort logistieke bedrijven dat actief is op XL door verdergaande automatisering alleen maar minder arbeidsplaatsen nodig heeft.

Ook is het verstandig om te kijken naar de manieren waarop Almelo doelgericht kan inspelen op de transitie naar een circulaire economie, ofwel kringloopeconomie, en de opdracht die Nederland zichzelf gesteld heeft om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben: een economie waarin zoveel mogelijk duurzame hernieuwbare grondstoffen worden gebruikt, producten en grondstoffen worden hergebruikt en waarin afval niet bestaat.

Een welwillende, faciliterende gemeente

Almelo Centraal staat voor een gemeentelijke organisatie die zich actief en positief opstelt ten opzichte van ondernemers. Een gemeente die meedenkt, die slagvaardig is met de afhandeling van procedures en vergunningen en niet onnodig vasthoudt aan papieren richtlijnen die niet blijken te stroken met de alledaagse praktijk. Een gemeente kortom die, uiteraard binnen de algemene grenzen van wet- en regelgeving, helpt dingen mogelijk te maken.

Oog voor de impact van corona

De coronapandemie mag dan inmiddels over haar hoogtepunt heen zijn, de impact die deze heftige periode heeft gehad op (een deel van het) bedrijfsleven laat zich nog niet volledig kennen. De overheid, en zeker ook de gemeente, heeft de plicht om bedrijven die aantoonbaar en onevenredig zwaar zijn getroffen ‘door corona’ te ondersteunen en/of te begeleiden en in ieder geval coulant te zijn met gemeentelijke heffingen. De welwillende, meedenkende gemeente die Almelo Centraal zo graag ziet, kan zich hier mooi bewijzen.