Almelo heeft opeens geen schouwburg meer. Misschien wel voorgoed.

Almelo Centraal stadstheater theaterhotel

Teleurgesteld, boos, verdrietig, verbijsterd… Het is nog moeilijk om de juiste woorden te vinden voor de schandalige uitkomst én gang van zaken van de raadsvergadering van 27 februari. Zonder een fatsoenlijk, inhoudelijk debat besloot een meerderheid van de raad tot het onmiddellijke einde van het Stadstheater. Een door Almelo Centraal mede ingediende motie van wantrouwen tegen cultuurwethouder Overmeen haalde het niet.

Voorafgaand aan de vergadering was al duidelijk dat een aantal (college)partijen van plan was het Stadstheater de nek om te draaien. Het college van BenW gaf hiervoor ook alle ruimte door willens en wetens met een raadsvoorstel te komen waarin drie toekomstscenario’s voor het Stadstheater werden geschetst die, om verschillende redenen, alle drie onmogelijk waren.

Waar het college nog van plan was om het Stadstheater een beetje extra subsidie te geven (maar te weinig om het theater toekomstbestendig te renoveren), zorgde een amendement van onder anderen SP, LAS, CDA en D66 ervoor dat per direct alle subsidie geheel stopgezet.

Framing

Een amendement van VVD, Almelo Centraal en Democraten.nu dat het college opriep om nogmaals met het Stadstheater te proberen tot een oplossing te komen, haalde het niet. College en de rest van de raad bleef vasthouden aan het zogenaamde principe van ‘geen publiek geld naar privaat vastgoed’. Een onterechte framing aangezien het benodigde geld niet naar het vastgoed zou gaan maar naar voorzieningen (verlichtingen, techniek etc) die ervoor zorgen dat het theater voldoet aan de eisen van deze tijd. Voor de goede orde: het Stadstheater voert voor de gemeente de theaterfunctie uit. In opdracht van de gemeente, ten behoeve van stad en regio.

Onterecht werd keer op keer de suggestie gewekt dat het Theaterhotel van de subsidies voor het Stadstheater zou profiteren. De werkelijkheid is dat het Theaterhotel al jaar in jaar uit zo’n € 400.000 moet bijleggen om het Stadstheater draaiende te houden. De werkelijkheid is dus dat een private onderneming er geld op toelegt om een publieke taak uit te voeren.

Rancune en stemmingmakerij

Voor het toekomstbestendig maken van het Stadstheater is eigenlijk een investering nodig die de gemeente de komende jaren bij elkaar zo’n 20 miljoen euro gaat kosten. Het college en een meerderheid van de raad vinden dit te duur. Feit is echter ook dat een nieuw te bouwen theater, volgens een onderzoek dat in opdracht van het college is gedaan, op zijn minst 70 miljoen euro gaat kosten. Hoe deze zaken met elkaar te rijmen zijn, konden wethouder en raadsfracties niet uitleggen. Toch willen ze het Stadstheater sluiten. En zegt de wethouder dat Almelo niet zonder theater kan. Snapt u het nog?

In een door met name collegepartij LAS gecreëerde sfeer van rancune en vijandigheid bleek echter geen ruimte voor een inhoudelijk, op feiten berustend debat. Ook de opstelling van wethouder cultuur Margreet Overmeen was bijzonder. In een eerder politieke beraad maakte zij zich al schuldig aan stemmingmakerij, het verstrekken van onjuiste informatie en het verdraaien van feiten. Haar hele omgang met het dossier, en met name haar opstelling tijdens de vergaderingen, was aanleiding voor de PvdA, Almelo Centraal en Democraten.nu om een motie van wantrouwen in te dienen. Zoals, helaas, te verwachten haalde deze motie het niet.

Afgeraffelde besluitvorming

Het dossier-Stadstheater zit ingewikkeld elkaar. Als een van de weinige raadsleden heeft Israa Abdullatif van Almelo Centraal heeft zich vanaf het begin van deze raadsperiode in het dossier vastgebeten en alle ins en outs geprobeerd te doorgronden. Met alle kennis die ze heeft weten te vergaren is ze ervan overtuigd dat het Stadstheater geen eerlijke kans heeft gekregen. Tegelijk had ook de gemeenteraad onvoldoende toegang tot (de juiste) informatie. De besluitvorming is afgeraffeld. Bij de twee politieke beraden afgelopen februari kregen serieuze raadsleden als Israa onvoldoende gelegenheid om inhoudelijke vragen te stellen, of om door te vragen op ontwijkende antwoorden. Op schriftelijke vragen kwamen ook ontwijkende of tegenstrijdige antwoorden.

Dat een meerderheid van de gemeenteraad genoegen neemt met deze gang van zaken, is haast net zo verbijsterend als de uitkomst van het debat.