Deugen, Dienen en Durven - Almelo Centraal

Deugen, Dienen en Durven

Wij staan voor goed en eerlijk beleid in de Gemeente Almelo.

Almelo Centraal is DE brug tussen inwoners en politiek in Almelo.

Dit houdt in dat wij een partij zijn die open en eerlijk met de inwoners van Almelo communiceert.

Wij willen de mening weten van inwoners van Almelo en die laten meetellen bij de besluitvorming.

Wij willen weten wat hun wensen en verlangens zijn ten aanzien van henzelf, hun straat, buurt, wijk en stad.

Wij willen verantwoording afleggen over de besluiten die wij genomen hebben.

  • Dit betekent voor onze relatie met de inwoners dat wij te vertrouwen, benaderbaar, communicatief, persoonlijk en toegankelijk zijn.
  • Dit betekent voor onze inhoudelijke focus dat deze ligt bij sociaal, duurzaam, milieubewust en financieel op koers blijven.
  • Dit betekent voor onze politieke stijl dat wij zelfbewust zijn, daadkrachtig, vooruitstrevend, flexibel, optimistisch.
  • Dit betekent voor ons imago en positie in het politieke veld dat wij op de voorgrond treden, verantwoordelijkheid nemen en constructief, realistisch, vasthoudend en strategisch zijn.

Ons motto is dan ook: Deugen, Dienen en Durven

De laatste berichten van Almelo Centraal

Almelo moet meedoen met de Agenda voor Twente

Waar andere partijen én het college terugkrabbelen blijft Almelo Centraal consequent vóór de Agenda voor Twente. Regionale ontwikkeling en samenwerking mag niet lijden onder de zwabberende politiek van Almelo. In de raadsvergadering van juli waren alle partijen het er...

Met deze kandidaten gaan wij de verkiezingen in

Op 3 februari presenteerden we tijdens een gezellige bijeenkomst in het Hookhoes onze kandidatenlijst. Dit zijn ze, onze kandidaten: Israa Abdullatif Emmy Weel Gerrit Preuter Astrid Elzinga Ine Spijk Egbert Lagerwey Joop Martens Op deze website vind je meer informatie...

Feestje – Kom je ook?

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en… we hebben er zin in. Zaterdag 3 februari vanaf 17.00u vieren we met Almelo Centraal de start van onze verkiezingscampagne. We presenteren dan onze kandidaten en de hoofdpunten van ons programma. We nodigen je/jullie van...

Almelo in de fout bij fraudeonderzoek – schriftelijke vragen

Uitkeringsfraude is verkeerd en moet bestreden worden. Maar dan moet de gemeente dit juridisch wel goed aanpakken. Gaat het fout, dan heb je een probleem… Een maand geleden werd de gemeente Almelo door de Centrale Raad voor Beroep, het hoogste rechtsorgaan, ernstig op...

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota

Donderdag 29 juni behandelt de gemeenteraad de Perspectiefnota, het document dat - kortweg - de plannen bevat voor de begroting van 2018 die komend najaar door de raad wordt vastgesteld. De vergadering van de Perspectiefnota is ook het moment voor Algemene...

Streep door verkeersplan binnenstad

Er komt geen eenrichtingsverkeer op de Sluiskaden, en ook een aantal andere verkeersmaatregelen die het college wilde treffen gaat niet door. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van 21 maart 2017 over het Mobiliteitsplan Binnenstad Noord. De raad kon kiezen uit...

Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Het college onderhandelt exclusief met Twente Milieu over het overnemen van het gemeentelijke groenbeheer. De transparantie hierover ontbreekt. Ook is er nog veel onduidelijk over de positie van de medewerkers met een arbeidsbeperking. Almelo Centraal heeft hier,...

Meer duidelijkheid over ‘gat van Talamini’?

Dinsdag 14 juni stelt Almelo Centraal vragen over de invulling van het ‘Gat van Talamini’. Deze lege, lelijke plek ter hoogte van Grotestraat 30 is Almeloërs al vele jaren een doorn in het oog. Nadat de gemeente eerdere kansen op ontwikkeling liet liggen stemde de...

Wat wil jij voor Almelo?

Wat wil jij voor Almelo?

Laat weten wat jij anders wilt in Almelo. Hoe maken we de dingen beter?
Geef jouw mening!