Vertel wat jij wilt in Almelo!

Almelo verdient beter!

Met jouw inbreng krijgen we Almelo weer op de rails.

Wat ik wil voor Almelo is...

Kwetsbaar herstel – De Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2018

Herstel is al jaren het centrale thema in Almelo: financieel herstel en herstel van het vertrouwen van de inwoners in de gemeente. Op beide terreinen is nog enorm veel werk te verzetten. Almelo Centraal ziet zeker lichtpunten, maar constateert ook dat het herstel nog steeds erg kwetsbaar is. Tal van (financiële) risico’s liggen op...

Almelo in de fout bij fraudeonderzoek – schriftelijke vragen

Uitkeringsfraude is verkeerd en moet bestreden worden. Maar dan moet de gemeente dit juridisch wel goed aanpakken. Gaat het fout, dan heb je een probleem… Een maand geleden werd de gemeente Almelo door de Centrale Raad voor Beroep, het hoogste rechtsorgaan, ernstig op de vingers getikt wegens discriminatie. De gemeente had bij een fraudeonderzoek...

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota

Donderdag 29 juni behandelt de gemeenteraad de Perspectiefnota, het document dat – kortweg – de plannen bevat voor de begroting van 2018 die komend najaar door de raad wordt vastgesteld. De vergadering van de Perspectiefnota is ook het moment voor Algemene Beschouwingen. De Beschouwingen van Almelo Centraal focussen op een betrouwbare overheid die doet...

Streep door verkeersplan binnenstad

Er komt geen eenrichtingsverkeer op de Sluiskaden, en ook een aantal andere verkeersmaatregelen die het college wilde treffen gaat niet door. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van 21 maart 2017 over het Mobiliteitsplan Binnenstad Noord. De raad kon kiezen uit 4 varianten, waarvan de vierde luidde: niets doen. Een meerderheid koos hiervoor,...

Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Het college onderhandelt exclusief met Twente Milieu over het overnemen van het gemeentelijke groenbeheer. De transparantie hierover ontbreekt. Ook is er nog veel onduidelijk over de positie van de medewerkers met een arbeidsbeperking. Almelo Centraal heeft hier, samen met een aantal andere partijen, grote zorgen over. Het college wil sourcing gebruiken om te bezuinigingen:...

Meer duidelijkheid over ‘gat van Talamini’?

Dinsdag 14 juni stelt Almelo Centraal vragen over de invulling van het ‘Gat van Talamini’. Deze lege, lelijke plek ter hoogte van Grotestraat 30 is Almeloërs al vele jaren een doorn in het oog. Nadat de gemeente eerdere kansen op ontwikkeling liet liggen stemde de gemeenteraad juli vorig jaar unaniem in met een motie,...

Parkeertarief op straat helaas omhoog

Met frisse tegenzin stemde Israa Abdullatif namens Almelo Centraal tijdens de raadsvergadering van 10 mei in met het nieuwe parkeerbeleidsplan (deel 1). Tegenzin omdat het plan onder andere gaat over verhoging van de parkeertarieven op straat. Volgens Israa is het besluit tot die verhoging op onbehoorlijke wijze tot stand gekomen tijdens de begrotingsvergadering van...

Motie gratis parkeren op koopzondag uitgevoerd

De aanhouder wint. Anderhalf jaar na dato wordt de motie van Almelo Centraal over gratis parkeren op koopzondag uitgevoerd. Sinds de motie in november 2014 werd aangenomen door de gemeenteraad heeft Israa Abdullatif de daadwerkelijke uitvoering stug bewaakt. Wethouder Irene ten Seldam toonde zich uiteindelijk medestander en heeft zich er ook hard voor gemaakt....

Noordflank: gemiste kansen, maar nu verder

Almelo Centraal heeft ingestemd met de verkoop van gronden op de Noordflank aan de provincie Overijssel. De provincie gebruikt de gronden voor de vestiging van agrarische bedrijven die noodgedwongen van elders moeten verhuizen. De Noordflank krijgt daarmee de bestemming die het oorspronkelijk had: landbouw. 14,5 miljoen De Noordflank is de plek van het in 2010...
Wat wil jij voor Almelo?

Wat wil jij voor Almelo?

Laat weten wat jij anders wilt in Almelo. Hoe maken we de dingen beter?
Geef jouw mening!