Almelo in de fout bij fraudeonderzoek – schriftelijke vragen

Almelo in de fout bij fraudeonderzoek – schriftelijke vragen

Uitkeringsfraude is verkeerd en moet bestreden worden. Maar dan moet de gemeente dit juridisch wel goed aanpakken. Gaat het fout, dan heb je een probleem… Een maand geleden werd de gemeente Almelo door de Centrale Raad voor Beroep, het hoogste rechtsorgaan, ernstig op...
Algemene Beschouwingen Perspectiefnota

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota

Donderdag 29 juni behandelt de gemeenteraad de Perspectiefnota, het document dat – kortweg – de plannen bevat voor de begroting van 2018 die komend najaar door de raad wordt vastgesteld. De vergadering van de Perspectiefnota is ook het moment voor Algemene...
Streep door verkeersplan binnenstad

Streep door verkeersplan binnenstad

Er komt geen eenrichtingsverkeer op de Sluiskaden, en ook een aantal andere verkeersmaatregelen die het college wilde treffen gaat niet door. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van 21 maart 2017 over het Mobiliteitsplan Binnenstad Noord. De raad kon kiezen uit...
Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Het college onderhandelt exclusief met Twente Milieu over het overnemen van het gemeentelijke groenbeheer. De transparantie hierover ontbreekt. Ook is er nog veel onduidelijk over de positie van de medewerkers met een arbeidsbeperking. Almelo Centraal heeft hier,...
Meer duidelijkheid over ‘gat van Talamini’?

Meer duidelijkheid over ‘gat van Talamini’?

Dinsdag 14 juni stelt Almelo Centraal vragen over de invulling van het ‘Gat van Talamini’. Deze lege, lelijke plek ter hoogte van Grotestraat 30 is Almeloërs al vele jaren een doorn in het oog. Nadat de gemeente eerdere kansen op ontwikkeling liet liggen stemde de...
Parkeertarief op straat helaas omhoog

Parkeertarief op straat helaas omhoog

Met frisse tegenzin stemde Israa Abdullatif namens Almelo Centraal tijdens de raadsvergadering van 10 mei in met het nieuwe parkeerbeleidsplan (deel 1). Tegenzin omdat het plan onder andere gaat over verhoging van de parkeertarieven op straat. Volgens Israa is het...
Motie gratis parkeren op koopzondag uitgevoerd

Motie gratis parkeren op koopzondag uitgevoerd

De aanhouder wint. Anderhalf jaar na dato wordt de motie van Almelo Centraal over gratis parkeren op koopzondag uitgevoerd. Sinds de motie in november 2014 werd aangenomen door de gemeenteraad heeft Israa Abdullatif de daadwerkelijke uitvoering stug bewaakt. Wethouder...
Noordflank: gemiste kansen, maar nu verder

Noordflank: gemiste kansen, maar nu verder

Almelo Centraal heeft ingestemd met de verkoop van gronden op de Noordflank aan de provincie Overijssel. De provincie gebruikt de gronden voor de vestiging van agrarische bedrijven die noodgedwongen van elders moeten verhuizen. De Noordflank krijgt daarmee...
Wat is er aan de hand met Recon-dossier? Vragen aan het college

Wat is er aan de hand met Recon-dossier? Vragen aan het college

Almelo Centraal heeft vandaag vragen ingediend bij het college over het uitblijven van informatie over Recon. De gemeenteraad vroeg deze informatie afgelopen februari via een motie. Aanleiding was de gang van zaken rond het oninbaar verklaren van een lening aan Recon...