Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Het college onderhandelt exclusief met Twente Milieu over het overnemen van het gemeentelijke groenbeheer. De transparantie hierover ontbreekt. Ook is er nog veel onduidelijk over de positie van de medewerkers met een arbeidsbeperking. Almelo Centraal heeft hier,...
Noordflank: gemiste kansen, maar nu verder

Noordflank: gemiste kansen, maar nu verder

Almelo Centraal heeft ingestemd met de verkoop van gronden op de Noordflank aan de provincie Overijssel. De provincie gebruikt de gronden voor de vestiging van agrarische bedrijven die noodgedwongen van elders moeten verhuizen. De Noordflank krijgt daarmee...
Raadsprogramma voor Almelo? (update)

Raadsprogramma voor Almelo? (update)

Vanavond is de eerste bijeenkomst van de nieuw gekozen raad. Het onderwerp is een mogelijk raadsprogramma en het idee hierachter is dat er gezocht wordt naar punten waarin de meerderheid van de raad overeenstemming kan vinden. Wij juichen het toe dat er gekeken wordt...
Overstekend w… wandelpubliek

Overstekend w… wandelpubliek

Nu de dagen weer zonniger zijn, zie je het nog meer: mensen die de drukke Van Rechteren Limpurgsingel oversteken op ‘hun’ route langs de Gravenallee. Albert Kamphuis, buitenmens pur sang en nummer 8 op de lijst voor Almelo Centraal, is een warm pleitbezorger van het...
Laat het bruisen aan Het Kolkje

Laat het bruisen aan Het Kolkje

Heb jij dat ook? Dat je langs Het Kolkje fietst en denkt: tjonge, wat zonde. We hebben het even niet over het over de hele historie van het afgeblazen Masterplan, maar over het gebouw waar ooit die kleurige maquette stond. Dat gebouw. Zo groot, zo licht, op zo’n...
Wát zegt u, wethouder?

Wát zegt u, wethouder?

Het college van BenW blijft er een merkwaardige manier van communiceren op nahouden. Nu is het weer wethouder Andela die raad en volk een ‘verrassing’ belooft en vervolgens zijn kaken stijf op elkaar houdt. Gevolgd door wethouder Van Woudenbergh die in de...
Afvalbeleid met vraagtekens in Almelo

Afvalbeleid met vraagtekens in Almelo

Almelo krijgt een nieuw afvalbeleid. Maar hoe dit er precies uit komt te zien en wanneer het nou eigenlijk wordt ingevoerd, is nog steeds onduidelijk. Dat is zo ongeveer de uitkomst van een ruim tweeëneenhalf uur durende discussie in de gemeenteraad. Israa Abdullatif...