Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Het college onderhandelt exclusief met Twente Milieu over het overnemen van het gemeentelijke groenbeheer. De transparantie hierover ontbreekt. Ook is er nog veel onduidelijk over de positie van de medewerkers met een arbeidsbeperking. Almelo Centraal heeft hier,...
Onverstandig haastwerk van het college

Onverstandig haastwerk van het college

Als je een extern onderzoek laat verrichten, doe het dan goed en gedegen. Dat was het standpunt van Almelo Centraal in de raadsvergadering van 1 juli over de ‘Bestuursopdracht takenanalyse’ (zie agendapunt 7). In tegenstelling tot wat Tubantia schreef over deze...
Lening aan Heracles rond? (mondelinge vragen)

Lening aan Heracles rond? (mondelinge vragen)

Met verbazing nam Almelo Centraal kennis van het bericht op de website van Tubantia op 29 juni jl. dat de gemeentelijke lening van 8,2 miljoen euro inmiddels is toegekend aan Heracles. Wij zijn zeer benieuwd naar een toelichting op dit nieuws door het college. Bij het...
Jaarverantwoording 2013 – de bijdrage van Almelo Centraal

Jaarverantwoording 2013 – de bijdrage van Almelo Centraal

In Jaarverantwoording  legt het college verantwoording af over de beleidsmatige en financiële resultaten. Dinsdag 20 mei stond de verantwoording van 2013 op de agenda. Eigenlijk een veel te dik rapport om in zo weinig tijd te bespreken. Hieronder de punten die Israa...
Raadsprogramma voor Almelo? (update)

Raadsprogramma voor Almelo? (update)

Vanavond is de eerste bijeenkomst van de nieuw gekozen raad. Het onderwerp is een mogelijk raadsprogramma en het idee hierachter is dat er gezocht wordt naar punten waarin de meerderheid van de raad overeenstemming kan vinden. Wij juichen het toe dat er gekeken wordt...
Politiek spel over voetbal

Politiek spel over voetbal

Woensdagavond 12 maart, vlak voor de verkiezingen, heeft de gemeenteraad in een extra raadsvergadering ingestemd met een lening van 8,2 miljoen euro aan Heracles. Van de aanwezige 33 leden stemden er 5 tegen, onder wie Israa Abdullatif namens Almelo Centraal. Ook de...
Vier ton gemeenschapsgeld

Vier ton gemeenschapsgeld

Na aandringen van Israa gaf wethouder Van Marle het uiteindelijk toe: de gemeente heeft slecht onderhandeld over de onkostenvergoeding die ze moet betalen aan de Ontwikkelingscombinatie Almelo (de projectontwikkelaars DuraVermeer en KondorWessels). In de...
Gezelligheid op de Koornmarkt

Gezelligheid op de Koornmarkt

Vandaag is de eerste van de twee dagen dat alle politieke partijen voor de gemeenteraad in Almelo in hartje Almelo aanwezig zijn. Gezellig en druk zijn daarbij twee kenmerken. Uiteraard gaat het ook om de inhoud. Via het kieskompas worden de echte verschillen tussen...
Wát zegt u, wethouder?

Wát zegt u, wethouder?

Het college van BenW blijft er een merkwaardige manier van communiceren op nahouden. Nu is het weer wethouder Andela die raad en volk een ‘verrassing’ belooft en vervolgens zijn kaken stijf op elkaar houdt. Gevolgd door wethouder Van Woudenbergh die in de...