Meetellen in Almelo

Iedereen doet mee in Almelo
rollator of rolstoel?
Zorg voor kinderen
Zorgcentrum

Iedereen doet mee in Almelo

Iedereen kan, op zijn eigen manier, van betekenis zijn voor de samenleving. Mensen die aan de zijlijn zijn beland spreken we aan op hun talenten en stimuleren we een bijdrage te leveren.

Persoonlijke vooruitgang is de kern van de Almelose uitvoering van de participatiewet: met elke persoon wordt individueel bekeken wat hij of zij nodig heeft om zo volwaardig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.

Het hebben van betaald werk heeft prioriteit, maar voor wie (nog) niet kan werken zijn ook andere vormen mogelijk van actief zijn, erbij horen, betekenisvol zijn.

Activeren naar werk gaat volgens een integrale, multidisciplinaire aanpak. Het wegnemen van bijvoorbeeld problemen met gezondheid, de thuissituatie of schulden is onderdeel van die aanpak.

Activiteiten die door de gemeente worden aangemerkt als vrijwilligerswerk mogen geen betaalde arbeidsplaatsen verdringen.

Sport-, cultuur- en andere vrijetijdsvoorzieningen zijn ook toegankelijk voor mensen met een minimuminkomen, bijvoorbeeld via vouchers van Almelo Doet Mee.

De gemeente spant zich in om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

 

Verdienen door te doen

Het wordt mogelijk om sport- en cultuurdeelname in natura te ‘verdienen’: vrijwilligerswerk wordt beloond met bijvoorbeeld toegangskaartjes of een lidmaatschap.

Wie een lening aangaat met een gemeente in de vorm van bijzondere bijstand kan deze ook in natura ‘terugbetalen’ in bijvoorbeeld de vorm van vrijwilligerswerk. Op deze manier voorkomen we dat mensen een nieuwe financiële schuld oplopen en worden zij bovendien gestimuleerd actief te zijn, deel te nemen aan de maatschappij. Deze mogelijkheid bestaat nu nog niet, maar is het onderzoeken absoluut waard.

Voorkomen en verhelpen van schulden

De nadruk ligt op de preventie. De gemeente werkt hierbij samen met veel voorkomende schuldeisers zoals woningcorporaties en energiebedrijven. Waar mogelijk worden inwoners geïnformeerd over bestaande inkoopcollectieven.

Er worden laagdrempelige inloopplekken ingericht waar mensen met betalingsproblemen/schulden terecht kunnen. Inwoners ontvangen hier ook direct de eerste, praktische hulp en kunnen een buddy krijgen die hen verder ondersteunt.

Er is een ruim aanbod van goed geschoolde – en goed ondersteunde – vrijwilligers voor budgetbeheer en thuisadministratie.

Voor een officieel schuldregelingstraject, bijvoorbeeld bij de Stadsbank, zijn geen wachtlijsten.

Schuldhulpverleners hebben de ruimte om maatwerkoplossingen toe te passen, afgestemd op iemands persoonlijke situatie.

Er zijn meerdere aanbieders van budgetbeheer en bewindvoering, inwoners kunnen zelf kiezen wat het best bij hen past.

Voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld psychische problemen of een verstandelijke beperking, staan deskundige hulpverleners en begeleiders klaar.

Er komt een experiment met een fonds waarmee (bepaalde) schulden worden opgekocht. De schuldenaar lost die schuld volgens de normale regels weer af bij het fonds, maar kan wel weer ‘verder’, zonder dat die schulden zijn leven langdurig op slot zetten.