Buiten in Almelo

De ruimte en gebouwen om ons heen in Almelo

Openbare ruimte

Een welwillende, positieve houding wat betreft wensen, ideeën en initiatieven van inwoners, die hun eigen directe omgeving immers het best kennen en er het meest mee te maken hebben.

Adequate reactie en communicatie van de gemeente op berichten over concrete verbeterpunten.

Het stimuleren van de inzet van inwoners, bijvoorbeeld door het ‘adopteren’ van een stukje groen.

Onderhoudsopdrachten creëren voor medewerkers in de sociale werkvoorziening.

Op plekken waar dit nodig is wordt vaker onderhoud gepleegd: er wordt vaker gemaaid en de straten en stoepen worden intensiever onkruidvrij gehouden. Gevaarlijk onkruid, bijvoorbeeld op plekken waar wordt gespeeld en gerecreëerd, wordt actief bestreden.

Lege plekken

Voorrang voor de invulling van lege plekken of een duurzame invulling tot er een ontwikkeling plaats vindt. Hiervoor wordt beleid gemaakt dat grondeigenaren een duwtje in de gewenste richting geeft.

Lege plekken worden niet langer voorzien van bouwhekken. De bouwhekken die er nu al staan, gaan weg. De lege plekken worden ingezaaid met wilde bloemen (ook goed voor de biodiversiteit!) en zo mogelijk toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Gebouwen

De monumentenlijst mag worden uitgebreid.

Ook (historische) panden zonder officiële monumentenstatus kunnen bescherming krijgen.

Beeldbepalend vastgoed dat in eigendom is van de gemeente wordt goed onderhouden.

Historische gevels blijven beschermd en behouden. Een stad met historie is een stad met een ziel.

Braakliggend terrein dat niet op korte termijn wordt ontwikkeld moet bijvoorbeeld worden ingezaaid, krotten en bouwvallen afgebroken.

Van A naar B in Almelo

Fietsverkeerslichten krijgen voorrang boven auto verkeerslichten.

Fietsverkeerslichten bij kruispunten gaan te allen tijde gelijktijdig op groen, (groen voor alle richtingen) om het fietsen aantrekkelijker te maken en verkeer veilig te houden. Deze ‘Almelose regel’ wordt momenteel nog niet consequent toegepast.

Op de ringweg komt (weer) een groene golf. Een groene golf bevordert de doorstroming van het autoverkeer en vermindert de belasting van het milieu.