Bedrijvigheid in Almelo

Het bedrijfsleven in de binnenstad en het randgebied

Het bedrijfsleven

Een gemeente die luistert en vraagt hoe zij ondernemers kan helpen.

Een flexibele, meedenkende en slagvaardig handelende gemeente die de ondernemer op een positieve manier benadert met beleid en uitvoering.

Vermindering van regeldruk voor ondernemers (ruimte in plaats van regels ).

Snellere afhandeling van procedures en vergunningen.

Inrichten van een persoonlijk, professioneel aanspreekpunt waar (startende) ondernemers terecht kunnen voor vragen, ondersteuning.

Afschaffing van precariorechten.

Bij gemeentelijke aanbestedingen extra kansen bieden aan bedrijven in de eigen regio.

Verruiming kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen ten behoeve van kleine ondernemers met een laag inkomen.

Extra aandacht voor sociaal, innovatief en duurzaam ondernemerschap.

Hanteren van flexibele vestigingscondities, bijvoorbeeld vermindering van gemeentelijke belastingen gedurende de eerste twee jaar.

Subsidiemogelijkheden van publieke instanties (bijvoorbeeld de Provincie en de EU) maximaal benutten.

Initiatieven ontplooien die ervoor zorgen dat Almelo nieuwe ondernemers kan verwelkomen door regionale samenwerkingsinitiatieven (zie Timberland, Port of Twente, Businesspark XL ).

Geen uitbreiding van de Woonboulevard. Alternatieve ontwikkelingen van het bestaande gebied worden gestimuleerd.

De Binnenstad

Het actief bevorderen van de vestiging van nieuwe winkels, gericht op beleving, kwaliteit, is een toegevoegde waarde op het huidige aanbod.

Fysieke verkooppunten van webwinkels bevorderen.

Publieksvriendelijker parkeerbeleid.

Stimulerend vestigingsbeleid voor kleine, startende ondernemers.

Eigenaren van winkel-/ bedrijfspanden die zeer langdurig leegstaan worden actief bewogen om er woningen van te maken. De gemeente is behulpzaam met het wijzigen van het bestemmingsplan.

Businesspark XL - Almelo