De gemeente is van plan om na de zomer voor alle huishoudens standaard een oranje container (PMD-afval) in te voeren. Het plan was zo onduidelijk dat Almelo Centraal in de raadsvergadering van 13 maart tegen heeft gestemd. Het plan is wel aangenomen door een meerderheid van de raad.

Het plan mist visie, is onduidelijk en financieel niet goed onderbouwd, meent Israa Abdullatif namens Almelo Centraal. Zij is niet tegen een oranje container, maar vindt wel dat er nu een voor de hand liggende stap wordt overgeslagen: eerst moet ervoor gezorgd worden dat de milieuparken (afvaleilanden) bij de wijkwinkelcentra goed beheerd worden.

Betere milieuparken

Eén van de argumenten van het college voor invoering van een container voor PMD-afval (plastic, metalen, drankkartons) is namelijk dat de ondergrondse containers bij de wijkwinkelcentra vaak vol zitten. Dat probleem kan worden opgelost door die containers vaker legen en de plek goed schoon te houden. Doe eerst dat goed, vindt Almelo Centraal, en kijk vervolgens hoe groot de behoefte nog is aan die (extra) oranje container aan huis. Ook vindt Almelo Centraal dat er op meer locaties milieuparkjes moeten komen. Tot het zover is kunnen er hier en daar bovengrondse oranje containers worden geplaatst. In ieder geval in het Kollenveld en het Nijrees is hier vraag naar onder bewoners, en waarschijnlijk op nog veel meer plaatsen.

Onvolledige enquête

Almelo Centraal is niet tégen een oranje container, maar wel tegen het zwalkende beleid van de gemeente hieromtrent waarachter elke visie ontbreekt, én tegen de manier waarop de containers nu worden ingevoerd: ze worden standaard en ongevraagd afgeleverd bij alle woonadressen – behalve hoogbouw. Tegelijkertijd heeft een enquête binnen het Almelo Panel uitgewezen dat 47% van de Almeloërs zo’n vierde container aan huis wil. Overigens is bij die enquête de optie van verbeterde en schonere milieuparkjes niet als alternatief genoemd.

Geen visie

Gebrek aan visie is altijd al het probleem van dit afvalbeleid geweest. Kort voor de verkiezingen van 2014 werd het te snel door de raad gejast, met nog veel te veel open eindes.

Reden ook toen voor Almelo Centraal om tegen te stemmen. Toen ook was een van de argumenten dat eerst de basisvoorwaarden goed op orde moeten zijn voordat je bewoners confronteert met grootscheepse veranderingen. Dat betekende onder andere dat eerst de voorzieningen, met name de capaciteit en spreiding van milieuparken en –parkjes goed op orde moesten zijn. Helaas is dit nu, vier jaar later nog steeds niet het geval.

Grijze container verdwijnt?

Tot verbazing van de raad kwam wethouder Cornelissen tijdens de raadsvergadering van 13 maart met de mededeling dat de oranje containers de grijze containers moeten gaan vervangen. De grijze containers die nu bij de huishoudens staan zijn namelijk afgeschreven. Dit zou betekenen dat dat de grijze container voor restafval vervalt en iedereen dus voortaan zijn restafval moet wegbrengen. De consequenties van dit plan bleken nog totaal niet doordacht te zijn. Op verschillende scenario’s had de wethouder geen antwoord.

Werk aan de winkel dus voor de nieuwe gemeenteraad. Met daarbij de opdracht om niet opnieuw onrust en onduidelijkheid te zaaien onder de inwoners, maar eerst aan hen te vragen wat zij anders en beter zouden willen.