Selecteer een pagina

Soweco groenbeheer

Het college onderhandelt exclusief met Twente Milieu over het overnemen van het gemeentelijke groenbeheer. De transparantie hierover ontbreekt. Ook is er nog veel onduidelijk over de positie van de medewerkers met een arbeidsbeperking. Almelo Centraal heeft hier, samen met een aantal andere partijen, grote zorgen over.

Het college wil sourcing gebruiken om te bezuinigingen: het uitbesteden van taken en personeel aan externe partijen moet de uitvoering van deze taken goedkoper maken. Als eerste is het groenbeheer, het onderhoud van de openbare ruimte, aan de beurt. Het college heeft Twente Milieu aangewezen als enige kandidaat zonder dat het aan de gemeenteraad kan duidelijk maken waarom dit bedrijf de beste gegadigde is. Er zijn nog erg veel vragen over de toekomstige prijs-kwaliteitverhouding – wat gaan de inwoners van Almelo ervan merken? – én over de toekomst van de huidige medewerkers.

Soweco op zijspoor?

Een deel van deze medewerkers heeft een arbeidsbeperking en wordt momenteel nog ingezet via Soweco. Soweco, een gemeenschappelijke regeling van meerdere gemeenten, verkeert zelf al langere tijd in onzekerheid over zijn toekomst. Almelo Centraal heeft hierover al meerdere malen haar zorgen geuit. Keer op keer zijn er aanwijzingen, of op zijn minst sterke vermoedens, dat het college (en –met name? – het ambtelijk apparaat) Soweco naar een zijspoor wil manoeuvreren en de raad hierover niet met open vizier tegemoettreedt.

Garanties

In de raadsvergadering van 17 januari probeerde de ChristenUnie (hoofdindiener) samen met Almelo Centraal, Leefbaar Almelo, Partij Vrij Almelo en GroenLinks via een motie het college ertoe te bewegen transparanter te zijn over het proces rondom de keuze voor Twente Milieu en af te dwingen dat er duidelijker garanties komen voor de inzet van mensen met een arbeidshandicap.

Kale bezuinigingen

Een uiterst merkwaardige discussie leidde ertoe dat een aantal andere partijen de motie inhoudelijke dusdanig wijzigden dat de oorspronkelijke indieners, waaronder dus Almelo Centraal, er niet meer mee konden instemmen. Duidelijk werd helaas dat een flink deel van de gemeenteraad een lichtzinnig standpunt inneemt over sourcing en alleen maar kan denken aan kale bezuinigingen op korte termijn. Meer over deze merkwaardige en teleurstellend verlopen discussie kun je lezen op de website van de ChristenUnie Almelo.