Selecteer een pagina

Dossier

Almelo Centraal heeft vandaag vragen ingediend bij het college over het uitblijven van informatie over Recon. De gemeenteraad vroeg deze informatie afgelopen februari via een motie. Aanleiding was de gang van zaken rond het oninbaar verklaren van een lening aan Recon van bijna 3 ton. Deze lening was bedoeld voor een arbeidsparticipatieproject, een project dat mislukt is.

Het college bleek niet in staat een heldere, complete uiteenzetting te geven van de totstandkoming van deze situatie. Vandaar dus de motie met de vraag naar extra informatie.

Deze informatie is er nog steeds niet. Dit baart ons zorgen, vooral ook omdat het doet vermoeden dat de gemeente haar dossiervorming niet op orde heeft.

> De vragen vind je hier.