In het Vragenhalfuur van 12 mei 2015 stelt Almelo Centraal deze vragen aan het college (wethouder Ten Seldam):

In de vergadering van 13 november 2014 heeft de gemeenteraad een door Almelo Centraal ingediende motie aangenomen die het college opdraagt zich tot het uiterste in te spannen om op koopzondagen het parkeren in de binnenstad gratis te maken. Van deze inspanningen lijkt tot nu toe weinig zichtbaar te zijn geweest.

1. Kan het college aangeven welke inspanningen er tot nu toe zijn gepleegd?

2. Welke bevindingen zijn hieruit voortgekomen?

3. Is het college naar aanleiding van de motie in contact getreden met CAA (CentrumAlmeloAktief)?

4. Deelt het college de opvatting van deskundigen, zoals o.a. van adviesbureau Seinpost, dat gratis parkeren een belangrijke impuls kan geven aan de koopzondag?

 

<De motie is hier te vinden>