foto Kubus

Woensdag 23 april werd bekend dat CDA, D66, PvdA en SP gaan proberen een college te formeren. Zes partijen bleken deze samenstelling als voorkeur te hebben aangegeven bij de formateur. Welke zes partijen dat zijn, werd niet bekend gemaakt. De breed gedeelde intentie om het formatieproces in alle openheid te laten plaatsvinden, is ook al snel weer verlaten. Over onze eigen coalitievoorkeur geven wij echter met alle plezier openheid.

 

Broodnodige vernieuwing

De coalitie die ons voor ogen staat, bestaat CDA, D66, SP en een combinatie van Almelo Centraal, ChristenUnie en Groenlinks. Deze laatste drie fracties zijn goed voor vier zetels en zouden gezamenlijk één vakwethouder kunnen leveren.

Almelo Centraal ziet de ChristenUnie en GroenLinks als betrouwbare, stabiele en constructieve fracties met inhoudelijk veel onderlinge overeenkomsten. Met deze combinatie – die in de verkiezingen gezamenlijk van twee naar vier zetels is gegaan – wordt de voor Almelo zo broodnodige politieke vernieuwing in praktijk gebracht. Constructieve samenwerking op inhoud is de sleutel. Bovendien zou deze samenwerking, die wij graag nader zouden hebben geïnitieerd, een goede brug hebben geslagen naar nog bredere raadssteun voor het college.

 

Verliezer in college

Coalitiedeelname van CDA, D66 en SP ligt voor de hand: de grootste, bij de verkiezingen gelijk gebleven, partij en twee winnaars. Deelname van de PvdA, groot verliezer bij de verkiezingen, ligt volgens ons niet in de rede. Daar komt bij dat er nu binnen het nieuw te vormen college een meerderheid zou ontstaan van twee ‘oude’ coalitiepartijen . Wij vragen ons af of dit de vernieuwing zal brengen die Almelo zo nodig heeft.

Dat wij niet opteren voor een coalitievariant waarin LAS is vertegenwoordigd, komt doordat nog helemaal niet duidelijk is hoe stabiel deze nieuwe fractie zal zijn en er nog onvoldoende zicht is op de inhoudelijke koers de de drie in LAS vertegenwoordigde partijen overeen zullen komen.

 

Constructief

Sinds de verkiezingen heeft Almelo Centraal zich steeds actief en meewerkend opgesteld. Terwijl een aantal andere partijen afhaakten, bleef Almelo Centraal zich inzetten voor het collectieve raadsprogramma. Samen met het CDA, D66 en de ChristenUnie leverden we een groot aantal punten die wij ook alle terug hebben zien komen in het einddocument dat op 15 april werd vastgesteld. Vanaf 16 april heeft Almelo Centraal vervolgens nader uitgewerkte wensen aangeleverd die volgens ons in het collegeprogramma zouden moeten. Het was de bedoeling dat ook over het collegeprogramma in openbaarheid verder zou worden gediscussieerd, net zoals de collegeonderhandelingen zo veel mogelijk onder het oog van iedereen zouden plaatsvinden.

CDA, D66 en SP en PvdA hebben echter besloten om achter gesloten deuren verder te gaan. Almelo Centraal wacht met smart tot de deuren weer open gaan. Wij zetten onze constructieve opstelling graag voort. We hopen dat we hiertoe ook aanleiding zullen vinden.