Powerplay van het CDA. De oude politiek leeft nog steeds. UPDATE

Powerplay van het CDA. De oude politiek leeft nog steeds. UPDATE

Wat een gedoe weer in de gemeenteraad. Er zijn twee kandidaten voor het vicevoorzitterschap van de raad, maar voor één kandidaat moeten de regels worden aangepast voordat hij het kan worden. Hijzelf vindt dat dat best eventjes gefikst kan worden. Zielman Hij is Marcel...
Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Het college onderhandelt exclusief met Twente Milieu over het overnemen van het gemeentelijke groenbeheer. De transparantie hierover ontbreekt. Ook is er nog veel onduidelijk over de positie van de medewerkers met een arbeidsbeperking. Almelo Centraal heeft hier,...
Meer transparantie gewenst over geldschieters Heracles

Meer transparantie gewenst over geldschieters Heracles

Almelo Centraal wil meer openheid van het college over de wijze waarop de vernieuwbouw van het Heracles-stadion wordt gefinancierd. Immers, de gemeente staat met een lening van 8,5 miljoen aan de basis van de verbouwing en de gemeenteraad dient inzicht te hebben in...

Jaarverantwoording 2014 (raad 16 juni 2015)

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni 2015 sprak Israa Abdullatif deze bijdrage uit over de Jaarverantwoording 2014: “De Jaarverantwoording 2014 is een belangrijk document voor de gemeenteraad. Tenminste, als het document doet wat in het raadsvoorstel staat...
Meer openheid over lening Heracles gewenst – schriftelijke vragen

Meer openheid over lening Heracles gewenst – schriftelijke vragen

De gemeentelijke lening van 8,2 miljoen euro geschiedt onder voorwaarden die niet vooraf aan de raad zijn voorgelegd. Bovendien geeft de second opinion over de business case van Heracles aanleiding tot zorg. Almelo Centraal heeft daarom opnieuw vragen gesteld aan het...
Lening aan Heracles rond? (mondelinge vragen)

Lening aan Heracles rond? (mondelinge vragen)

Met verbazing nam Almelo Centraal kennis van het bericht op de website van Tubantia op 29 juni jl. dat de gemeentelijke lening van 8,2 miljoen euro inmiddels is toegekend aan Heracles. Wij zijn zeer benieuwd naar een toelichting op dit nieuws door het college. Bij het...