Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Zorgen over sourcing, Twente Milieu en Soweco

Het college onderhandelt exclusief met Twente Milieu over het overnemen van het gemeentelijke groenbeheer. De transparantie hierover ontbreekt. Ook is er nog veel onduidelijk over de positie van de medewerkers met een arbeidsbeperking. Almelo Centraal heeft hier,...

Raadsvergadering 17 september: Bestuursrapportage 2013

Op de raadsvergadering van 17 september stond de Bestuursrapportage (Berap) 2013 op de agenda. Ik heb in mijn bijdrage meerdere kritische vragen gesteld aan het college, onder andere over Soweco. Zoals wel vaker bleef het college vaag in zijn beantwoording, of...