Raadsvergadering 15 oktober: rapport Rekenkamercommissie

Op de agenda van de raadsvergadering van 15 oktober stond een kritisch rapport van de Rekenkamercommissie Almelo (RCA) naar de budgetsubsidiëring en prestatiecontracten in de gemeente Almelo. Het gaat hier, onder veel meer, om subsidiëring aan Scoop, Tactus, het...