Meer transparantie gewenst over geldschieters Heracles

Meer transparantie gewenst over geldschieters Heracles

Almelo Centraal wil meer openheid van het college over de wijze waarop de vernieuwbouw van het Heracles-stadion wordt gefinancierd. Immers, de gemeente staat met een lening van 8,5 miljoen aan de basis van de verbouwing en de gemeenteraad dient inzicht te hebben in...
Meer openheid over lening Heracles gewenst – schriftelijke vragen

Meer openheid over lening Heracles gewenst – schriftelijke vragen

De gemeentelijke lening van 8,2 miljoen euro geschiedt onder voorwaarden die niet vooraf aan de raad zijn voorgelegd. Bovendien geeft de second opinion over de business case van Heracles aanleiding tot zorg. Almelo Centraal heeft daarom opnieuw vragen gesteld aan het...
Lening aan Heracles rond? (mondelinge vragen)

Lening aan Heracles rond? (mondelinge vragen)

Met verbazing nam Almelo Centraal kennis van het bericht op de website van Tubantia op 29 juni jl. dat de gemeentelijke lening van 8,2 miljoen euro inmiddels is toegekend aan Heracles. Wij zijn zeer benieuwd naar een toelichting op dit nieuws door het college. Bij het...
Politiek spel over voetbal

Politiek spel over voetbal

Woensdagavond 12 maart, vlak voor de verkiezingen, heeft de gemeenteraad in een extra raadsvergadering ingestemd met een lening van 8,2 miljoen euro aan Heracles. Van de aanwezige 33 leden stemden er 5 tegen, onder wie Israa Abdullatif namens Almelo Centraal. Ook de...

Raadsvergadering 17 september: Bestuursrapportage 2013

Op de raadsvergadering van 17 september stond de Bestuursrapportage (Berap) 2013 op de agenda. Ik heb in mijn bijdrage meerdere kritische vragen gesteld aan het college, onder andere over Soweco. Zoals wel vaker bleef het college vaag in zijn beantwoording, of...