Kritisch over Almelose boekhoudkunde – Begroting 2015

Kritisch over Almelose boekhoudkunde – Begroting 2015

Vandaag, 13 november, is in de gemeenteraad de Begroting voor 2015 aan de orde. Vanochtend gebruikte Israa Abdullatif namens Almelo Centraal haar eerste termijn voor een kritische bespiegeling.   Voorzitter, We hebben het vandaag over de begroting voor 2015. Dat is...
…en nu gaat het echt beginnen!

…en nu gaat het echt beginnen!

De stembureaus zijn gesloten. Vanavond worden de prognoses gegeven en vrijdagochtend om 10.00 uur volgt de definitieve uitslag. Spannend. Voordat het zover is, en we aan de slag kunnen in de gemeenteraad, willen we jou bedanken. Eigenlijk willen we iedereen die...
Wát zegt u, wethouder?

Wát zegt u, wethouder?

Het college van BenW blijft er een merkwaardige manier van communiceren op nahouden. Nu is het weer wethouder Andela die raad en volk een ‘verrassing’ belooft en vervolgens zijn kaken stijf op elkaar houdt. Gevolgd door wethouder Van Woudenbergh die in de...