Meer transparantie gewenst over geldschieters Heracles

Meer transparantie gewenst over geldschieters Heracles

Almelo Centraal wil meer openheid van het college over de wijze waarop de vernieuwbouw van het Heracles-stadion wordt gefinancierd. Immers, de gemeente staat met een lening van 8,5 miljoen aan de basis van de verbouwing en de gemeenteraad dient inzicht te hebben in...
Onverstandig haastwerk van het college

Onverstandig haastwerk van het college

Als je een extern onderzoek laat verrichten, doe het dan goed en gedegen. Dat was het standpunt van Almelo Centraal in de raadsvergadering van 1 juli over de ‘Bestuursopdracht takenanalyse’ (zie agendapunt 7). In tegenstelling tot wat Tubantia schreef over deze...
Lening aan Heracles rond? (mondelinge vragen)

Lening aan Heracles rond? (mondelinge vragen)

Met verbazing nam Almelo Centraal kennis van het bericht op de website van Tubantia op 29 juni jl. dat de gemeentelijke lening van 8,2 miljoen euro inmiddels is toegekend aan Heracles. Wij zijn zeer benieuwd naar een toelichting op dit nieuws door het college. Bij het...
Politiek spel over voetbal

Politiek spel over voetbal

Woensdagavond 12 maart, vlak voor de verkiezingen, heeft de gemeenteraad in een extra raadsvergadering ingestemd met een lening van 8,2 miljoen euro aan Heracles. Van de aanwezige 33 leden stemden er 5 tegen, onder wie Israa Abdullatif namens Almelo Centraal. Ook de...
Vier ton gemeenschapsgeld

Vier ton gemeenschapsgeld

Na aandringen van Israa gaf wethouder Van Marle het uiteindelijk toe: de gemeente heeft slecht onderhandeld over de onkostenvergoeding die ze moet betalen aan de Ontwikkelingscombinatie Almelo (de projectontwikkelaars DuraVermeer en KondorWessels). In de...

Raadsvergadering 15 oktober: rapport Rekenkamercommissie

Op de agenda van de raadsvergadering van 15 oktober stond een kritisch rapport van de Rekenkamercommissie Almelo (RCA) naar de budgetsubsidiëring en prestatiecontracten in de gemeente Almelo. Het gaat hier, onder veel meer, om subsidiëring aan Scoop, Tactus, het...