Sociale dienst draait digitaal door

Sociale dienst draait digitaal door

Het is prima dat de gemeente Almelo het digitaal verkeer met de inwoners wil stimuleren. Maar de sociale dienst gaat te ver. Veel te ver. Onwettelijk ver. Aan de cliënten zelf lijkt bovendien niet te zijn gedacht. Namens Almelo Centraal heeft Israa Abdullatif hierover...

Raadsvergadering 1 oktober: MAU

Omdat de gemeente Almelo kampt met een tekort op de middelen voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen, ontvangt het hiervoor een meerjarige aanvullende uitkering (MAU) van het Rijk. Het Plan van Aanpak dat aan deze aanvraag ten grondslag ligt, moet worden...