Zorgvuldigheid binnenstadsdiscussie onder (tijds)druk

Zorgvuldigheid binnenstadsdiscussie onder (tijds)druk

De beslissingen over het Binnenstadsplan en de beweegbare brug in de Egbert Gorterstraat zijn doorgeschoven van 10 naar dinsdagavond 17 februari. Over de beide belangrijke onderwerpen moet nu in twee uurtjes tijd, tussen negen en elf uur, besloten worden. Reden voor...
Wát zegt u, wethouder?

Wát zegt u, wethouder?

Het college van BenW blijft er een merkwaardige manier van communiceren op nahouden. Nu is het weer wethouder Andela die raad en volk een ‘verrassing’ belooft en vervolgens zijn kaken stijf op elkaar houdt. Gevolgd door wethouder Van Woudenbergh die in de...

Vragen aan college over Binnenstadsplan, Urban Interest/ Beter Wonen

De gemeente Almelo overlegt en onderhandelt inmiddels al jaren met Urban Interest en Beter Wonen over de ontwikkeling van de binnenstad. Meerdere scenario’s hebben de revue gepasseerd, herhaaldelijk zijn er afspraken gemaakt en intenties uitgesproken die vervolgens...