“De dynamiek moet terugkomen”

Het huidige bestuur is vastgeroest, zegt een onderneemster in de Grotestraat. Ze mist de dynamiek. Maar ze is van harte bereid mee te werken aan positieve veranderingen. Israa Abdullatif sprak met haar. Lezen wat Almelo Centraal wil voor de Binnenstad? Kijk dan hier....
Onze negen kandidaten

Onze negen kandidaten

Negen mensen met een hart voor Almelo, mensen met frisse ideeën, met kennis, mensen met een positieve insteling die tegelijk ook kritisch durven te zijn. Zie hier onze kandidaten voor 19 maart: Israa Abdullatif, Manuela Nijhuis, Bastiaan Loohuis, Martijn Bruggeman,...
De ontwikkelingscombinatie en het wurgcontract

De ontwikkelingscombinatie en het wurgcontract

Hoewel de titel leest als een spannend stripalbum moeten we helaas constateren dat dit de keiharde waarheid is over de situatie waarin de gemeente zich bevindt. Aangezien onze vragen van 12 December nog steeds niet beantwoord zijn hebben we helaas nog niet het plaatje...
Afvalbeleid met vraagtekens in Almelo

Afvalbeleid met vraagtekens in Almelo

Almelo krijgt een nieuw afvalbeleid. Maar hoe dit er precies uit komt te zien en wanneer het nou eigenlijk wordt ingevoerd, is nog steeds onduidelijk. Dat is zo ongeveer de uitkomst van een ruim tweeëneenhalf uur durende discussie in de gemeenteraad. Israa Abdullatif...
Aangenomen motie nieuw stadhuis en sociale stijging

Aangenomen motie nieuw stadhuis en sociale stijging

De gemeenteraad heeft vandaag bij de begrotingsbehandeling een motie aangenomen die door mij is ingediend. Doel van de motie is om jongeren die een opleiding volgen en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, te laten profiteren van het bouwproject van het...

Raadsvergadering 1 oktober: MAU

Omdat de gemeente Almelo kampt met een tekort op de middelen voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen, ontvangt het hiervoor een meerjarige aanvullende uitkering (MAU) van het Rijk. Het Plan van Aanpak dat aan deze aanvraag ten grondslag ligt, moet worden...

Raadsvergadering 17 september: Jeugdzorg

Voor de raadsvergadering van 17 september jl. stond onder andere de Twentse Visienota Transformatie Jeugdzorg op de agenda. Met ingang van 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdzorg die nu onder verantwoordelijkheid van het rijk, de...

Vragen aan college over Binnenstadsplan, Urban Interest/ Beter Wonen

De gemeente Almelo overlegt en onderhandelt inmiddels al jaren met Urban Interest en Beter Wonen over de ontwikkeling van de binnenstad. Meerdere scenario’s hebben de revue gepasseerd, herhaaldelijk zijn er afspraken gemaakt en intenties uitgesproken die vervolgens...