Selecteer een pagina

mobiliteitsplan binnenstad-noord

Er komt geen eenrichtingsverkeer op de Sluiskaden, en ook een aantal andere verkeersmaatregelen die het college wilde treffen gaat niet door. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van 21 maart 2017 over het Mobiliteitsplan Binnenstad Noord. De raad kon kiezen uit 4 varianten, waarvan de vierde luidde: niets doen. Een meerderheid koos hiervoor, zo ook Almelo Centraal.

Vriezebrug

Dat wil niet zeggen dat er in de verschillende voorstellen van het college geen goede punten zaten. Maatregelen om op een aantal punten de verkeersveiligheid te verbeteren, met name rond de Vriezebrug, worden door Almelo Centraal van harte aangemoedigd. Ook betere fietsroutes en bijvoorbeeld een veilige oversteek van de Van Rechteren Limpurgsingel bij de Gravenallee kunnen rekenen op onze instemming.

Er was echter geen enkel plan dat alle goede punten verenigde, en in de plannen die er wel lagen zaten steeds te veel – grote! – nadelen. De inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden heeft in de afwegingen een grote rol gespeeld.

Inspraak

Tijdens de raadsvergadering complimenteerde Israa Abdullatif wethouder Ten Seldam en haar ambtenaren voor het feit dat zij echt ruimte een aandacht gegeven hebben aan deze inspraak. Helaas heeft het uitgebreide besluitvormingstraject echter niet geleid tot een aanvaardbaar plan.

‘De raad wordt gevraagd om te kiezen tussen vier varianten die je onderling niet goed met elkaar kunt vergelijken’, aldus Israa. ‘De verschillende varianten worden ook nog eens zó verschillend beargumenteerd dat je je afvraagt wat nu eigenlijk het uitgangspunt is. Alles bij elkaar bekruipt ons toch het vermoeden dat de gemeente koste wat het kost wil proberen om een subsidie van Rijk en Provincie te verzilveren.’

 

Doe het goed of niet

Het lijkt mooi, een subsidie van Rijk en Provincie, en ook het bedrag (€1,15 miljoen) ziet er op het eerste oog interessant uit. Het punt is alleen dat de gemeente ook zelf geld moet bijleggen, en omdat de gemeente krap bij kas zit kan ze niet voldoende middelen toevoegen om oplossingen mogelijk te maken die veel beter en aantrekkelijker zijn dan ze nu voorstelt.

‘Doe het goed of doe het niet’, vindt Almelo Centraal. En in dit geval betekent dat dus, helaas: niet.

Puzzelen op een postzegel

Bij het plannenmaken is de ruimtelijke ordening van Almelo een lastige factor. Op meerdere plekken in en rondom de binnenstad is eigenlijk te weinig ruimte om problemen écht op te lossen. Wegen zijn te smal, de Vriezebrug is te klein, er zijn misschien ook wel te weinig bruggen, er staat ‘bebouwing’ in de weg, enzovoorts. Het is puzzelen op een postzegel met een beperkt budget. Voor het Mobiliteitsplan Binnenstad-Noord betekent dit dat er geen enkele variant echt aantrekkelijk is. Het blijft half-half, met steeds weer die vraag: wat is de echte noodzaak?

Er valt in Almelo veel te doen aan het vergroten van bereikbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid voor fietsers. Almelo Centraal vindt het belangrijk dat hier op wordt ingezet. Maar de plannen die voorlagen op dinsdag 21 maart waren niet de oplossing.