Selecteer een pagina

parkeren almelo centraal

Met frisse tegenzin stemde Israa Abdullatif namens Almelo Centraal tijdens de raadsvergadering van 10 mei in met het nieuwe parkeerbeleidsplan (deel 1). Tegenzin omdat het plan onder andere gaat over verhoging van de parkeertarieven op straat. Volgens Israa is het besluit tot die verhoging op onbehoorlijke wijze tot stand gekomen tijdens de begrotingsvergadering van afgelopen van november vorig jaar. Omdat de gemeente inmiddels echter onder preventief toezicht van de provincie staat, komt de raad niet meer uit onder de vastgelegde financiële afspraken.

Koopzondag gratis

Het parkeerbeleidsplan – aangenomen met 31 stemmen voor en 2 tegen – bevatte daarnaast ook positieve punten. Zo is er duidelijk goed geluisterd naar de eerdere inbreng van bewoners, bijvoorbeeld over blauwe zones, en wordt het parkeren in de parkeergarages financieel aantrekkelijker gemaakt. Ook het gratis parkeren op koopzondag is nu definitief vastgelegd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van Almelo Centraal van 13 november 2014.

Toezegging wethouder

Over de parkeergarages had Almelo Centraal nog wel een belangrijk punt: het prijsverschil tussen een vergunning voor het parkeren op straat en een bewonersabonnement voor een parkeergarage is extreem groot. Voor bewoners nabij bijvoorbeeld parkeergarage het Stadserf betekent dit dat zij op jaarbasis vele honderden euro’s meer kwijt zijn wanneer zij hun auto daar parkeren in plaats van op straat. Wethouder Irene ten Seldam zegde toe hier bij de uitwerking van het tweede deel van het parkeerbeleidsplan goed naar te kijken.