fietsers gravenallee

Nu de dagen weer zonniger zijn, zie je het nog meer: mensen die de drukke Van Rechteren Limpurgsingel oversteken op ‘hun’ route langs de Gravenallee. Albert Kamphuis, buitenmens pur sang en nummer 8 op de lijst voor Almelo Centraal, is een warm pleitbezorger van het herstel van de verbinding van de Gravenallee.

Wanneer er een schip met geld – en wie weet wat voor mooie subsidies er bij Provincie of Europese Unie te vinden zijn – Almelo aandoet, is dit wat hem betreft het eerste project dat wordt uitgevoerd.
Zie het filmpje, ook voor de wandelaars en het paard…