Selecteer een pagina

Waterrijk Noordflank

Almelo Centraal heeft ingestemd met de verkoop van gronden op de Noordflank aan de provincie Overijssel. De provincie gebruikt de gronden voor de vestiging van agrarische bedrijven die noodgedwongen van elders moeten verhuizen. De Noordflank krijgt daarmee de bestemming die het oorspronkelijk had: landbouw.

14,5 miljoen

De Noordflank is de plek van het in 2010 afgeblazen woningbouwproject Waterrijk, een ambitie die niet alleen veel te hoog gegrepen bleek voor Almelo maar door de hoge kosten ook mede verantwoordelijk is voor de zeer slechte financiële situatie waarin Almelo verkeert.

Almelo ontvangt rond de € 14,5 miljoen van de provincie. Dat lijkt veel, maar is relatief weinig als je bedenkt dat Waterrijk al vele tientallen miljoenen heeft gekost op de begroting.

Dorpslandgoed

De gemeente neemt hiermee ook afscheid van een project waar na het afblazen van Waterrijk voor gekozen werd: de ontwikkeling van een zogeheten Dorpslandgoed, een vernieuwend concept dat iets bijzonders aan Almelo zou kunnen toevoegen. Omdat de haalbaarheid van dat plan nog steeds niet duidelijk is, kiest het college nu echter voor verkoop van de grond aan de provincie.

Namens Almelo Centraal betreurde Israa Abdullatif het dat het Dorpslandgoed geen kans meer krijgt. Ze vroeg zich af of de gemeente de initiatiefnemers wel voldoende heeft ondersteund, en ook of de gemeente wel jegens de initiatiefnemer wel tijdig open is geweest over het plan de grond aan de provincie te verkopen.

Nu het Dorpslandgoed echter onvoldoende draagvlak heeft en de gemeente daarnaast alle inkomsten goed kan gebruiken, stemde ook Almelo Centraal in met de verkoop van de gronden aan de provincie. Het raadsvoorstel werd op 12 april 2016 aangenomen met 30 stemmen voor en 4 tegen.