Lening Heracles rond?

Met verbazing nam Almelo Centraal kennis van het bericht op de website van Tubantia op 29 juni jl. dat de gemeentelijke lening van 8,2 miljoen euro inmiddels is toegekend aan Heracles. Wij zijn zeer benieuwd naar een toelichting op dit nieuws door het college.

Bij het besluit over de lening op 12 maart jl. heeft de gemeenteraad een aantal voorbehouden gemaakt. De lening kon pas definitief worden toegekend als de voorbehouden waren weggenomen. Deze betroffen onder andere de uitkomst van een onderzoek van de Europese Commissie naar de vraag of deze lening (een geoorloofde vorm van) staatssteun is. Ook moest er nog een second opinion worden gegeven op de business case van Heracles die, volgens wethouder Van Marle zelf, “de eerste jaren maar nét sluitend” is.

Over de uitkomst en gevolgen van beide onderzoeken zou de gemeenteraad worden geïnformeerd. Dit is nog niet gebeurd. Ook het besluit tot definitieve toekenning van de lening, met bijbehorende onderbouwing, is nog niet door het college bekend gemaakt.

In de raadsvergadering van dinsdag 1 juli zal Israa Abdullatif daarom namens Almelo Centraal de volgende vragen stellen aan wethouder Van Marle:

Volgens recente nieuwsberichten is Heracles op maandag 30 juni 2014 gestart met de eerste fase van de verbouwing van zijn stadion. Op 29 juni meldt Tubantia op haar website dat de gemeentelijke lening van 8,2 miljoen inmiddels is toegekend en dat de lening op staatssteun is onderzocht en goedgekeurd.

Almelo Centraal heeft de volgende vragen:

 

1. Klopt dit bericht van Tubantia? En zo ja:

a. wanneer heeft het college besloten de lening definitief toe te kennen?

b. waarom is de gemeenteraard hier nog niet over geïnformeerd?

c. wanneer is de uitslag van het onderzoek naar staatssteun door de Europese Commissie bekend geworden?

d. waarom is de raad hier nog niet over geïnformeerd?

 

2. Een van de voorwaarden voor toekenning van de lening is een positieve second opinion over de business case.

a. is de uitkomst van het second opinion-onderzoek bekend?

b. zo ja, waarom is de raad hier nog niet over geïnformeerd?

 

3.  Wanneer ontvangt de raad het overzicht van de mede-financiers van Heracles dat door het college aan de raad is toegezegd in de vergadering van 12 maart?