Over drie tot zes maanden is duidelijk of de projectgroep Kolkschool de plannen voor de Kolkschool rond krijgt. Tot die tijd zou de gemeente geen stappen moeten ondernemen het pand te verkopen aan een andere partij. Almelo Centraal hoopt dat raad en college de Kolkschool ook echt een eerlijke kans geven.

Geef ons nog even de tijd, want het wordt prachtig. Kortgezegd was dit de boodschap van de projectgroep Kolkschool tijdens het politiek beraad van 15 mei. De projectgroep (de besturen van Stichting Paco Plumtrek, Ondernemershuis Almelo en Stichting Nieuwe Twentse Kunst) is bezig een plan te ontwikkelen om van de Kolkschool een belangrijke culturele hotspot te maken. De raad toonde zich positief over de plannen, maar had ook vragen over de financiële haalbaarheid. De projectgroep zelf is vol vertrouwen dat de zaken voor elkaar komen, maar vraagt dus wel nog wat extra tijd om alles rond te krijgen.

Belangrijk voor Almelo

Almelo Centraal is ook enthousiast over de plannen. We hopen dat gemeenteraad én college de projectgroep Kolkschool daadwerkelijk de tijd gunnen en de plannen ook echt serieus nemen. Ook zou de gemeente geen onmogelijke positie moeten innemen door van de projectgroep de absolute hoofdprijs te verlangen bij verkoop van het pand. De belangrijke culturele en maatschappelijke functie die de Kolkschool zal gaan spelen voor Almelo is enorm veel waard en moet zwaar meetelen bij het ‘gunnen’ van het pand aan de projectgroep.

Motie in praktijk

Dit laatste is trouwens precies in lijn met een motie van Almelo Centraal die de gemeenteraad in november 2016 heeft aangenomen. Een uitstekend moment voor de gemeente om er daadwerkelijk naar te handelen.