hap hap hap

Hoewel de titel leest als een spannend stripalbum moeten we helaas constateren dat dit de keiharde waarheid is over de situatie waarin de gemeente zich bevindt. Aangezien onze vragen van 12 December nog steeds niet beantwoord zijn hebben we helaas nog niet het plaatje compleet. Maar vanavond werd weer pijnlijk duidelijk dat de gemeente in de afgelopen jaren een overeenkomst is aangegaan voor de ontwikkeling van de binnenstad die nu als een spreekwoordelijke molensteen om de nek hangt.

Deze Samenwerkingsovereenkomst biedt veel ruimte voor de twee externe partijen (een projectontwikkelaarscombinatie en een investeerder) en vooral veel verplichtingen voor de gemeente.  Op vragen van Israa over de uitkomsten van een externe juridische toetsing hadden de aanwezige jurist en ambtenaar geen antwoord. Juist dit punt is van groot belang omdat het de vraag is of de gemeente de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst vooraf wel voldoende getoetst heeft. Het zou niet de eerste keer zijn dat de gemeente Almelo zich verbindt aan een contract waar men nooit aan had moeten beginnen. Wat precies de mogelijkheden zijn voor de gemeente om het contract te ontbinden bleef eveneens onduidelijk. Er wordt vanuit de gemeente al bij voorbaat uitgegaan van schadeclaims bij het ontbinden van het contract terwijl de onderhandelingsmogelijkheden nog niet eens zijn uitgezocht.

Met een toezegging op zak dat we volgende week de langverwachte antwoorden krijgen met daarbij ook het antwoord over de juridische toetsing houden we de vervolgstappen dan ook nauwlettend in de gaten. Wij zullen niet zonder meer instemmen met acties die de gemeente en daarmee de burger geld gaan kosten.