Krrreta

Al meerdere malen vroeg Almelo Centraal aandacht voor de ‘kwestie-Kreta’: het feit dat restaurant Kreta al jaren geleden een uitbreiding van zijn pand heeft gerealiseerd maar nog steeds de grond niet heeft aangekocht (hoeven aankopen?) van de gemeente.

Het college zwijgt over dit onderwerp, ondanks dat er transparantie is beloofd. Ook lijkt de kwestie nog steeds niet afgerond, ondanks het feit dat het college zich eerder optimistisch toonde.

Almelo Centraal wil openheid van zaken en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. Daarbij vragen we niet alleen naar de stand van de onderhandelingen en de (mogelijke) eigendomsoverdracht, maar willen we ook weten of Kreta in de voorbije jaren daadwerkelijk gratis gebruik heeft mogen maken van de grond of er toch (iets?) voor heeft betaald.

De vragen (pdf) vind je hier.