Selecteer een pagina

Algemene Beschouwingen Perspectiefnota 2015

Op 2 juli debatteert en beslist de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2015 (voorheen: Voorjaarsnota), die de opmaat moet vormen naar de begroting voor 2016 en de nieuwe meerjarenbegroting. Bij dit debat horen Algemene Beschouwingen. Alle partijen hebben deze...

Jaarverantwoording 2014 (raad 16 juni 2015)

Tijdens de raadsvergadering van 16 juni 2015 sprak Israa Abdullatif deze bijdrage uit over de Jaarverantwoording 2014: “De Jaarverantwoording 2014 is een belangrijk document voor de gemeenteraad. Tenminste, als het document doet wat in het raadsvoorstel staat...

Vragen over uitvoering motie gratis parkeren op koopzondag

In het Vragenhalfuur van 12 mei 2015 stelt Almelo Centraal deze vragen aan het college (wethouder Ten Seldam): In de vergadering van 13 november 2014 heeft de gemeenteraad een door Almelo Centraal ingediende motie aangenomen die het college opdraagt zich tot het...
Zorgvuldigheid binnenstadsdiscussie onder (tijds)druk

Zorgvuldigheid binnenstadsdiscussie onder (tijds)druk

De beslissingen over het Binnenstadsplan en de beweegbare brug in de Egbert Gorterstraat zijn doorgeschoven van 10 naar dinsdagavond 17 februari. Over de beide belangrijke onderwerpen moet nu in twee uurtjes tijd, tussen negen en elf uur, besloten worden. Reden voor...

Raadsvergadering 10 februari – stemmingen

Met het doorschuiven van de twee belangrijkste agendapunten bleef er nog een aantal raadsvoorstellen en moties over. Namens Almelo Centraal stemde Israa Abdullatif als volgt: Woningbouwplanning en –programmering 2015 t/m 2024 – voor Wel sprak Israa haar verbazing uit...
Onverstandig haastwerk van het college

Onverstandig haastwerk van het college

Als je een extern onderzoek laat verrichten, doe het dan goed en gedegen. Dat was het standpunt van Almelo Centraal in de raadsvergadering van 1 juli over de ‘Bestuursopdracht takenanalyse’ (zie agendapunt 7). In tegenstelling tot wat Tubantia schreef over deze...
Lening aan Heracles rond? (mondelinge vragen)

Lening aan Heracles rond? (mondelinge vragen)

Met verbazing nam Almelo Centraal kennis van het bericht op de website van Tubantia op 29 juni jl. dat de gemeentelijke lening van 8,2 miljoen euro inmiddels is toegekend aan Heracles. Wij zijn zeer benieuwd naar een toelichting op dit nieuws door het college. Bij het...
Stand uitvoering motie onbekend bij college

Stand uitvoering motie onbekend bij college

Nee, ze wist het niet. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld moest het antwoord schuldig blijven op de vraag die Israa Abdullatif stelde tijdens de raadsvergadering van 24 juni. Bij het onderwerp ‘Toezeggingen aan de raad’ wilde Israa namens Almelo Centraal...