Achter de schermen schijnt het allemaal te gebeuren, daar op het stadhuis. Wie schuift de schermen opzij?

Stilstand in de Almelose gemeentepolitiek. Sinds de verkiezingen van maart 2018 heeft er nauwelijks iets noemenswaardigs plaatsgevonden. Vergaderingen hadden een magere agenda of werden zelfs afgelast bij gebrek aan onderwerpen. Vanuit de raadszaal was niets te melden, behalve het gedoe rond het vice-voorzitterschap. Een beschamend spelletje over poppetjes.

Alert

‘Achter de schermen gebeurt er van alles.’ Dat vertellen mensen rondom het gemeentebestuur ons. Ook Tubantia schrijft het, in een vooruitblik op politiek 2019.

Het is bedoeld als geruststelling, maar ons maakt het alert, want: wát gebeurt er dan achter de schermen? En waarom gebeurt dat niet in het volle licht, zichtbaar en controleerbaar voor iedereen? Waarom wordt de raad niet direct betrokken bij alle plannenmakerij die voortkomt uit het nieuwe coalitieakkoord? Blijkbaar ook laat de raad het allemaal over zich heenkomen. We zien in ieder geval niets van eigen initiatieven.

Dichtgetimmerd

In de Almelose bestuurscultuur wordt de gemeenteraad vaak vol voldongen feiten gesteld. Burgemeester en wethouders hebben er een handje van met volkomen dichtgetimmerde voorstellen te komen of de raad zulke krappe deadlines te stellen dat hij wel akkoord móét gaan met wat er dan voorligt.

Sinds de verkiezingen hebben we een nieuwe raad en een aantal nieuwe wethouders. Het wordt tijd dat zij hun kaarten op tafel leggen en de kiezers laten zien wat ze waard zijn.