Waar andere partijen én het college terugkrabbelen blijft Almelo Centraal consequent vóór de Agenda voor Twente. Regionale ontwikkeling en samenwerking mag niet lijden onder de zwabberende politiek van Almelo.

In de raadsvergadering van juli waren alle partijen het er nog roerend over eens: de Agenda voor Twente is enorm belangrijk voor de economische ontwikkeling en innovatie van Almelo en de regio. Bedrijven, de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook het onderwijs kunnen ervan profiteren.

Bij het politiek beraad van 20 februari bleken het college en een meerderheid van de raad niet meer achter die overtuiging te staan. Aan de Agenda was echter niets veranderd. Met inhoud had die move dus niets te maken.

Misrekening

Met alle Twentse gemeenten was vorig voorjaar al afgesproken dat hiervoor een bijdrage van € 7,50 per inwoner zou worden ingelegd. Dit komt neer op En bij die financiering ging het mis: het college en een meerderheid van de raad maakten de koppeling met de verkoop van het gemeentelijke aandelenpakket in energiebedrijf Twence. Met de miljoenen die dit zou opleveren, zou onder andere de Agenda voor Twente worden gefinancierd.

Alleen… die aandelenverkoop ging niet door. De gemeente slaagde er niet in om kopers te vinden. Een grote misrekening van het college, een grote strategische inschattingsfout.

Onwil

Opeens is de Agenda voor Twente niet meer belangrijk. Het college en een meerderheid van de raad zijn niet bereid om elders in de begroting geld te zoeken. Het is er niet, zeggen ze. Vanwege de moeilijke financiële situatie mogen ze ook niet van de provincie, zeggen ze. Dat is niet waar. Het is onwil. Waar het om gaat is dat de meerderheid uit eigen politieke motieven niet meer wíl tornen aan de begroting. Partijen als VVD, LAS en CDA probeerden hun inhoudelijke draai nog te verklaren met negatieve uitspraken over andere Twentse gemeenten, maar zetten daarmee vooral zichzelf te kijk.

Almelo Centraal vindt deze draai onacceptabel en gaat ook niet akkoord met de uitleg. Als het college wil is er wél geld te vinden. Bij de begrotingsbehandeling in november bleek nog dat er zonder blikken of blozen € 4,5 miljoen uit de algemene reserve kan worden gehaald om een extra interne reorganisatie mee te financieren.

Wél meedoen

Op 6 maart lig het al dan niet meedoen aan de Agenda voor Twente ter beslissing voor aan de raad. Als het Almelo Centraal ligt doet Almelo wél mee en spant het college zich in om daar financiering voor te vinden. Dat kan bijvoorbeeld door iets uit die € 4,5 miljoen voor de reorganisatie te halen. Het college is er tot nu nog niet in geslaagd om de noodzaak van deze uitgave duidelijk te maken.